tazamobile

Националната банка на Гърция поглъща Пробанк

Националната банка на Гърция поглъща Пробанк.Националната банка на Гърция (NBG)

Националната банка на Гърция (NBG) обяви, че ще придобие и погълне Пробанк, която за кратко време от „добра” се превърна в „лоша” банка. В петък представителите на Пробанк са уведомили ръководството на Национална банка че не са успели да достигнат делът на частния капитал от общата рекапитализация, както са били изискванията на спасителния банков фонд и са поискали сливане.

Лицензът на банката е бил прекратен, а исканията на трети страни ще бъдат удовлетворени по закон. Депозитите на вложителите са изцяло защитени. Преди сливането, независима одиторска компания ще провери балнса и състоянието на финансите  на вече бившата Пробавк.

 

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.