tazamobile

Приватизацията на Порт Cолун е на финалната права

Крайният срок за подаване на офертите за пристанище Солун – 14 Февруари ще бъде удължен с около 20 дни. Източници твърдят, че втората фаза на процедурата за концесия е завършена преди Коледа, но държавната приватизационен фонд TAIPED не е завършил включването на коментарите, получени в окончателния проект. Това се очаква да стане до края на този месец. Следователно, крайният срок ще бъде удължен до края на февруари или началото на март.

 

Потенциалните концесионери за пристанището са: Mitsui, Dubai Ports, ИКТ, Deutsche Invest и GEK Terna.

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.