КАК ДА ОПРАВИМ ИМЕНАТА В КИПЪРСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ АКТ ЗА РАЖДАНЕ?

Много читатели ни зададоха въпроси от компетенциите на българското посолство и специално на Консулската служба, свързани с правата им на български граждани в чужбина, различни административни процедури и необходими документи.

Специална консултация за читателите на “Български новини” дадоха от Консулската служба при посолството на България в Кипър 

КАК ДА ОПРАВИМ ИМЕНАТА В КИПЪРСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ АКТ ЗА РАЖДАНЕ?

 Здравейте! Бих искала да ви запитам няколко въпроса, свързани с документите след раждане на едно дете.

Доколкото разбрах, в Кипър записват новороденото само с две имена – име и фамилия. Не знам дали е вярна тази информация, а аз много бих искала да е по български – с трите му имена, но не знам каква е процедурата.

Нямам сключен брак с моя приятел, а бих искала да си запиша бебето с неговото име. Това ще представлява ли някакъв проблем и каква е процедурата по вписването?

Милица Атанасова

 Българските граждани в Кипър имат право да настояват пред местния орган, издаващ административния документ – акта за раждане, да запишат детето съгласно българския закон, с трите имена, но трябва да са много упорити. Кипърската служба държи вписването да става съгласно местното законодателство – само лично име и фамилия.

Няма проблем, ако не успеете да регистрирате детето в Кипър с лично, бащино и фамилно име. Това вие ще направите при регистрацията на детето в България – при издаването на документа в общината в България.

Редът за регистрация на детето и за получаване на удостоверение за раждане е следният:

Върху акта за раждане, издаден от компетентния орган на Република Кипър, се поставя апостил в Министерството на правосъдието. След това този документ заедно с апостила се превеждат на български език. Това става или в държавната агенция – Службата за преса и информация на правителството /PIO/, или при лицензиран преводач, който има сключен договор с посолството. Много наши сънародници допускат грешка, като първо превеждат акта за раждане, а след това слагат върху него апостила. Първо се слага апостилът, тъй като задължително се превеждат и двата документа.

Направеният превод се представя в посолството и в Консулската служба се прави заверка на превода – заверява се истинността на подписа на преводача.

С оригиналния кипърския акт за раждане и заверения превод с апостил детето се регистрира в България, в общината по постоянно местоживеене на майката.

Точно при тази регистрация трябва да заявите трите имена на детето, за да бъде издадено по този начин удостоверението за раждане. Няма да имате проблем да добавите бащиното име.

Има и друг вариант за регистрацията в България. След като върху кипърския акт за раждане се постави апостилът тук – това е задължително, с този документ може да не преминавате през преводач в Кипър, а директно да отидете в България, в Министерството на външните работи. Преводът се извършва там, също от оторизирана от министерството преводаческа фирма, сключила договор с него. Поради разредените куриерски маршрути по-целесъобразен и аз лично препоръчвам първия вариант.

Иначе всеки български гражданин може да дойде в Консулската служба и с кипърския акт за раждане да му бъде съставен българският акт за раждане. Но това също е по-дълга процедура, защото той трябва пак да отиде в България да извади удостоверение за раждане. Този акт за раждане, който като консул имам правомощия да издавам, е първичният документ. В него не фигурира най-важният елемент на всеки български гражданин – няма ЕГН. Затова с този акт трябва да се отиде в общината в България, да се регистрира детето там и тогава му се дава ЕГН. Желателно е до 3 месеца от раждането на детето да се съобщи в посолството и да се пристъпи към процедурата за регистрация. Моят съвет е това да стане възможно най-бързо, да не се чака с години, каквито случаи има.

На втория въпрос на Милица ще отговоря, че това, дали родителите имат сключен граждански брак или не, не играе никаква роля, няма връзка с издаването на акта за раждане. Когато се роди детето, в акта за раждане може да бъде вписан бащата, дори и той да няма сключен брак с майката. Може да се запише и “баща – неизвестен”. Ако бащата е записан в акта за раждане, той има същите права катомайката, ако е неизвестен, правата са изцяло на майката.

“Български новини” потърси повече информация по казуса с имената на новородените в административния орган в Кипър, който издава актовете за раждане – Областната администрация /District Office/, която е в рамките на Министерствотао на вътрешните работи.

МАРИЯ КОЛИОС, експерт в Областната администрация в Никозия, заяви:

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИМЕНА

Регистриране на детето с три последователни имена не се допуска, не е възможно да стане. Редът е те да са две. Може да запишете детето с три имена, но две от тях са лични – например Мария-Елена, но не и с името на бащата. Името на бащата фигурира в издадения акт за раждане, заедно с името на майката, и това е достатъчно.

Първа публикация на 31.05.2012

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.