Затварят границите за гърците, които изнасят парите си в чужбина

Министерство на финансите слага спирачки за хората, които се подготвят да изпратят парите си в чужбина или в различни места на данъчен рай. Министерството се опитва да попречи на изтичането на капитали от страната или да запази правото си да ги обложи с данъци. С указ, подписан от министъра на финансите Йоргос Заняс, изпратен до всички клонове на данъчните служби (№1142/31.5.2012) министерство на финансите дава указания на данъчните служители за пречките, които трябва да поставят на хората, опитващи се да прехвърлят в чужбина  парите си или данъчния си адрес, както и за щателни кръстосани проверки на данни за придобито имущество в чужбина, за да могат задълженията към държавата да бъдат събрани чрез конфискации. На мушката на министерството се намират бизнесмени, които са обявили  несъстоятелност, гърците, които притежават недвижимо имущество в чужбина, както и банкови преводи за последните две години за физически и юридически лица, които са изпратили над 100 000 евро в чужбина. Освен това хората, които подават декларация за преместване на данъчния си адрес в някоя от 47 страни, с които Гърция няма сключени споразумения по данъчните въпроси  задължително остават с данъчен адрес в Гърция, което означава, че ще бъдат облагани с данъци – за международно придобитите си приходи – в Гърция. Освен това хората, които подават декларация за преместване на данъчния си адрес в страни, в които не съществува данъчно облагане на приходите, трябва да отговарят на редица условия, за да бъде прието искането им от гръцките данъчни власти. Например, ако данъкоплатецът е придобил минимум 30% от приходите си в Гърция, тогава той е длъжен да плаща данъци в страната. Същото условие ще се прилага и ако общия му доход, придобит в Гърция надхвърля 50 000 евро годишно. При това ако едно данъчно задължено лице декларира, че ще се премести в държава, с която има сключено Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане т.е. не се плаща два пъти данък за едни и същи приходи, а данъка се плаща само в една от двете държави, тогава Данъчната служба поставя въпроса за „двойното местожителство”. В този случай министерство на финансите ще установи контакт с данъчните органи в чужбина, за да се установи в коя държава ще бъдат заплащани данъците.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.