Камелия Мирчева: Човек се разболява, когато наруши хармонията в себе си!

Камелия Мирчева е известен психолог, живее и работи в Стара Загора. Също така рисува и пише за удоволствие. Автор е на няколко книги. Ръководител е на Школа по изобразително изкуство “Икар”. Обича да провокира всеки, който я търси за психологическа помощ и консултация, с въпроса: “Какво би ви направило щастлив/а?” Отговорът на този въпрос обикновено ни затруднява, тъй като, забързани в ежедневието и грижите, дори не се сещаме да се попитаме за него, а камо ли да направим нещо, за да бъдем щастливи. А щастието, усещането, че се чувстваме добре в кожата си, че се харесваме и одобряваме, определя нашето здраве. Ето какво повече разказа за връзката между психиката и здравето специалистът само за в. “Доктор”.

– Г-жо Мирчева, как и защо емоциите влияят на нашето здраве? Какъв е механизмът за това?
– Дълготрайната тревога и силният стрес предизвикват болестни реакции в организма. Силният и внезапен стрес може да отключи редица заболявания, депресии, инфаркти и дори смърт. Всяко емоционално и психическо състояние оказва влияние на физическо ниво. Нерешените проблеми, конфликтите, дълготрайните страхове, продължителният гняв и обида, омразата, дългосрочната тъга, непреодолените вини оказват влияние върху здравето. Тялото, чувствата и разумът са едно цяло. Факт е, че радостта от живота и щастието увеличават жизнените сили и енергия и засилват имунната система. Агресивните мисли създават болезнени събития и преживявания, които разрушават имунната система. Всичко, което се проявява в тялото на физическо ниво, е част от цялостното съществуване на личността. Единството на мислите и емоциите се отразява както на здравето, така и на болестите. Болестите дават на човека предупреждение, че нещо не е наред в цялостното функциониране, че има някакъв дефицит, нарушаващ целостта и хармоничното му съществуване. Това е сигнал, че трябва да се направи някаква промяна, която да доведе до приспособяването към нови, различни от досегашните действия и условия на живот.

– Кои са най-вредните и опасни емоции, разболяващи организма ни?
– Всяка емоция е строго индивидуална по сила, дълбочина и влияние при различните хора. Това доколко една емоция ще е стресова за даден човек, зависи от много фактори, свързани с неговите личностови особености – темперамент, праг на поносимост на напрежение, екстравертност – интровертност, ниво на самооценка, ценностна ориентация за възприемане на себе си и света и т.н.

Но в общи линии всяка стресова ситуация е придружена с определени емоции. Дълготрайното натрупване на негативни емоционални състояния

води до изтощение на психиката и организма,

които имат определен предел на поносимост, строго специфичен за всеки човек. Когато стресът и тревожността са дълготрайни, те в един или друг момент достигат до индивидуалния предел и отключват различни заболявания. Натрупването на непреработени стресогенни събития води до изтощение на организма и на психиката и ги прави особено уязвими. Ако мъчителното безпокойство относно случващи се събития или такива, които индивидът предполага, че могат да се случат, продължи повече от шест месеца, се поражда генерализирана тревожност. Тя се отличава с много висока тревожност и притеснения, свързани с ежедневни дейности, страх, придружен от все по-засилваща се негативност и предположения за лоши неща, които биха могли да се случат.

Притесненията и страховете са нереалистични, но човекът не осъзнава това. Животът му се превръща в ежедневен страх, тревога, притеснения и безпокойства, които постепенно парализират ежедневието и нормалното му функциониране. Тялото започва да работи с високо ниво на напрежение, което причинява различни соматични реакции (учестено сърцебиене, потене, треперене, слабост в крайниците, плашещи мисли, високо кръвно налягане, болки в мускулите и стегнатост по цялото тяло, главоболие, безсъние, липса или повишен апетит и др.). Това води до натрупването на дистрес, който отключва болести.

– Каква част от болестите се дължат на този опасен стрес?
– Факт е, че около 75% от заболяванията са свързани със стреса. Дълготрайните негативни емоции пораждат стрес, които отключва редица заболявания. Болестта е нарушаване на динамичното равновесие на организма на психично, ментално и физиологично ниво. Човешкият житейски опит е различен. Различни са и условията, и средата, в която човек расте и се развива като дете. Всеки човек още от раждането си се намира под различни въздействия и независещи от него външни фактори – семейство, близки, общество, училище, медии и т.н. На базата на тези влияния се формират вярвания, убеждения, ценности и мотивация, чрез които се изграждат модели на поведение и вътрешната нагласа на индивида, която формира личната реалност. Така още в детска възраст всеки човек изгражда строго индивидуален модел на лична реалност, с който живее през целия си живот. Няма добри и лоши модели, те са просто различни. Важното е доколко моделът е полезен и успешен в различните етапи от развитието и живота на индивида. До определен момент и при определени събития моделът може да е успешен и полезен, но при внезапно променени условия би могъл да създава дискомфорт и конфликтни ситуации. От една страна, моделът помага на човека да се справя с живота си, да се адаптира към новите условия в него, но от друга, създава определени ограничения и стереотипи, които в даден етап пораждат чувство за неудовлетвореност и непълноценност.

В природата няма нищо случайно,

винаги съществува сложен ред от събития, които са неотменна част от нас самите. Хармоничното функциониране на човешкото тяло е отражение на вътрешния баланс и енергия на психологическо и на емоционално ниво. В човешкото тяло се отразява всичко, което протича на съзнателно и безсъзнателно ниво. Разумът притежава свои собствени механизми за самовъзстановяване. Той има специални модели и символи за предаване на съобщения, когато нещо дълго време не е наред и води до дискомфорт.

– Какво представлява болестта за нас, хората, сигнал за нещо по-фатално или наказание?
– Болестите, стресът и всички проблеми на хората са в резултат на несъответствието между съзнателните желания и подсъзнателните намерения. Човешкият организъм е едно цяло, което обхваща тялото, съзнанието и подсъзнанието. Болестта е сигнал, отправен от подсъзнанието към съзнанието за нарушаване на равновесието в организма на физическо и на психично ниво. Болестта е вид съобщение, което ни предупреждава, че нещо в мислите, чувствата и в поведението ни е в дисбаланс и влиза в противоречие със законите на Вселената. Болестта е резултат, външно отражение на човешките мисли и емоции на физическо ниво. Когато човек живее в постоянен страх, ревност, стрес, гняв, злоба, омраза, това поражда прекалено много вътрешно напрежение, както във вътрешните му органи, така и върху съзнанието му. По този начин органите и съзнанието достигат своя предел на поносимост на натоварване и тогава се включват защитните сили на организма. Появява се болестта като предупреждение и сигнал, че нещо не е наред. Тя предпазва психиката и тялото от разпадане или загубване на жизнените функции. Неразбирането на целта и смисъла на собствения живот води до дълготрайно объркване, до стрес, който отключва болестното състояние.

– Какво е спасението, как да си помогнем сами и да се излекуваме?
– Когато човек промени начина си на поведение към даден човек или ситуация, това води до промяна и на самата ситуация или взаимоотношение. Всичко, което тръгва от нас, стига до другите, но винаги в даден момент се връща с по-голяма сила при нас. Когато човек създаде около себе си пространство на любов, разбирателство и радост, той започва да привлича същото в живота си. Когато човек промени начина си на мислене, действия и поведение, заобикалящият го свят също се променя. Новите мисли и модели на поведение създават нови позитивни и благоприятни за личността ситуации. Но промяната на начина на мислене е дълъг и труден процес и е по-добре това да става при съвместна работа на човека със специалист психолог или психотерапевт. Възможно е да стигне и сам до промяната, но пътят, който трябва да извърви, е твърде дълъг и труден.

– Защо съвременната медицина непрекъснато напредва като технологии и лекарства, а болните постоянно се увеличават?
– Както обясних, симптомите на болестта са физически израз на психични, дълго време неразрешавани конфликти. Човек се разболява, когато наруши единството и хармонията в себе си, когато допусне да се разкъса целостта му между психичното, физическото и менталното ниво. Съвременната медицина в повечето случаи лекува и потиска симптомите, тя не отстранява причините за болестта.

Повече за това, как отрицателните емоции разболяват точно определени органи в тялото ни, четете в следващ брой на в. “Доктор”. Маргарита Благоева/БЛИЦ

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.