2014 г. в Кипър – нови изисквания за пенсиониране

От началото на следващата година в Кипър влизат в сила нови условия за пенсиониране. Увеличава се броят години, през които работещите трябва да са заплащали социални осигуровки, за да получат право на пенсия по старост в страната, както и и нараства възрастта за излизане в пенсия.

Увеличаването на броя години с платени социални осигуровки започна още от 2013 г., а догодина и всяка следваща до 2017 г. необходимият период ще расте.

Запазва се изискването за общ минимален осигурителен стаж от 15 години за придобиване право на пенсия, но вътре в този срок се увеличава времето с платени осигурителни вноски. От януари 2014 г. изискваният период с внесени осигуровки става 12 години. До миналата година той беше 10, а през 2013 г. – 11 години. Останалите 3 години през 2014 г. кандидатът може да е бил в майчинство, безработен, в болнични – време, което се зачита за осигурителен стаж и в което социалните осигуровки са плащани от държавата. За българите това може и да са години, през които са работили и са се осигурявали в България или в друга страна от ЕС.

От Нова година нараства и възрастта за пенсиониране на острова. Този процес ще продължи до 2016 г. Запазва се, както и през 2013 г., възможността за по-ранно пенсиониране, но това вече върви с повече “наказателни точки”, които водят до намален размер на пенсията.

През 2014 г. общата възраст за излизане в пенсия по старост в Кипър става 64 години – с 6 месеца повече, отколкото през 2013 г. Навършвайки я, хората ще вземат пълната си пенсия. Тези, които искат да приключат трудовия си път по-рано, на 63 години, ще могат да направят това, но размерът на отпусната им пенсия ще бъде намален с 6%. Всеки месец по-ранно пенсиониране /12 месеца/ “дърпа” от пенсията по 0.5%. Намалението е на годишната база на пенсията.

За навършване на възрастта се смята календарният период от 1 януари до 31 декември на съответната година. Възрастта е еднаква за мъжете и за жените.

Изчисленият веднъж намален размер на пенсията обаче няма да бъде коригиран след това, когато хората навършат изискваната възраст. Тази редуцирана сума те ще получават през цялото време след пенсионирането си.

Целта на “наказателната” разпоредба е постепенно да се увеличи възрастта за пенсиониране, както и да се удължи времето на работа. Това ще осигури повече приходи в социалноосигурителния фонд и по-малко разходи от него за възрастните хора.

Социалноосигурителният фонд на Кипър е подложен на голям натиск, най-вече от големия брой обезщетения, които трябва да изплаща заради високата безработица. Според извършената през тази година негова оценка от тройката международни кредитори, стабилността му е гарантирана до 2060 г.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.