НОИ: как се пресмята стажът за пенсия от страни-членки на ЕС?

Събира ли се стажът, който се натрупва в България и във всяка друга страна-членка на Европейския съюз, дори, ако човекът е работил в няколко от тях, или кандидат-пенсионерът ще трябва да отработи минимума, който се изисква за право на пенсия във всяка отделна страна?

Как се отчитат годините, отработени в чужбина, в страни-членки на Европейския съюз, заедно със стажа в България, за получаване на право на пенсия за старост? Проблемите на бъдещото пенсиониране вълнува много наши сънародници, работещи в чужбина, особено при извършваните реформи в тази област и в условията на икономическа криза в част от страните от ЕС.

Специално за “Български новини” разяснения по парливите въпроси дават експертите от Националния осигурителен институт в България МАРИЯ КАСЪРОВА, директор на дирекция “Европейски регламенти и международни договори“ в Националния осигурителен институт /НОИ/, и ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ, началник на отдел “Краткосрочни обезщетения по договори” /обезщетения при безработица, болест, майчинство и в случаи на смърт/ в НОИ.

Съгласно разпоредбите на регламентите на ЕС всяка държава-членка на ЕС отпуска пенсия на лицата по условията на националното си законодателство, като при необходимост взима под внимание осигурителните периоди на кандидата във всяка друга държава-членка. При преценяване на правото на пенсия, съгласно чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, за изчисляване продължителността на осигурителния стаж, стажът, придобит съгласно българското законодателство, се сумира със стаж, придобит съгласно законодателствата на други държави-членки, но

само за преценка на правото на пенсия.

Ако не ви достига стаж за пенсия: За лицата, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателствата на България и на друга страна-членка, ако българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно българското законодателство, се взема предвид и осигурителният стаж в другата страна. Но размерът на тази пенсия се определя само въз основа на дохода, върху който са внасяни социално-осигурителни вноски в България и от пропорционалното съотношение на българските периоди на осигуряване към общия период на осигуряване.

Подаване на заявленията

Заявленията за пенсии се подават до компетентната институция по място на пребиваване на заявителя. Заявление за пенсия, подадено до институцията на една държава, се счита за заявление до всички други държави, в които съответното лице има осигурителни периоди.

Заявленията за пенсии в Република България се подават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес на лицето.

При подаване на заявление в друга страна-членка на ЕС за преценка на правото на пенсия, съответната компетентна институция трябва да изпрати на НОИ

по служебен път два формуляра

– проучване на молба за пенсия за старост и удостоверяване на осигурителните периоди в съответната страна. Също така тя трябва да изиска от НОИ служебно да представи формуляр Е 205 BG – удостоверяване на българските осигурителни периоди.

При подаване на заявление в България за преценка на правото на пенсия, НОИ трябва да изпрати по служебен път на компетентната осигурителна институция в съответната страна формуляри E 202 BG – проучване на молба за пенсия за старост, и Е 205 BG – удостоверяване на българските осигурителни периоди. НОИ ще изиска от компетентната институция служебно да представи формуляр Е 205, удостоверяващ осигурителните периоди в съответната държава.

Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на наетите лица се

отпускат от датата на прекратяване на осигуряването,

ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно – прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.

 

2 коментара

 1. Здравейте!
  Преди три години си подадох документи за пенсияв нашия НОЙ в град Добрич и все още чакам форма Е 205 от Кипърските власти. з
  Защо толкова се бавят? Какво мога да направя? а
  Аз съм втора категория и в
  Кипър нямат категоризации и знам,че от там все още не ми се полага изплщане ,но защо не могат да ми изпратят само стажа? Нали беше по лесно по електронен път. Какво стана?Имам осигурителен номер електронен.
  Очаквам отговор и помощ от вас.Благодаря ви.
  с уважение Снежана Василева

 2. Майка ми получава пенсия от Англия .Изчислиха че 4години и 6 месеца в Англия в бьогарски пари сьбраха двете пенсий и сумата надхвьрли минималната пенсия и сега не получи нито 180 нито200 лева след увеличенията Редно ли е това?

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.