Важни промени за детските надбавки за 2014 г. в Кипър, започва подаването на заявления

От понеделник, 10 февруари, започва приемането на заявления за получаване на детски надбавки за 2014 г., съобщи днес Министерството на финансите.

Формулярът, който трябва да попълнят кандидатстващите родители, ще може да се вземе в офисите на Службата за помощи и обезщетения, от центровете за обслужване на гражданите, както и от официалната интернет-страница на Министерството на финансите.

Какви са промените в кандидатстването и изплащането на детските надбавки през 2014 г.? Кои нови моменти трябва да знаят родителите? Ще получат ли детски надбавки българите, които си заминат за родината пред тази година?… Специална консултация за читателите на “Български новини” от Александра Христодулу, експертът в Службата за помощи и обезщетения в Министерството на финансите на Кипър, която отговаря за детските надбавки.

 

Най-важната разлика в изискванията за получаване на детски надбавки през 2014 г. в сравнение с условията през миналата година е

размерът на общия годишен доход на семействата,

подчерта Александра Христодулу. Таванът на дохода, даващ право на детски надбавки, се снижава рязко, близо наполовина, което означава, че много по-малко хора ще получат тази помощ.

За да получат детски надбавки през 2014 г., семействата с 1 дете трябва да имат общ годишен доход до 49 000 евро /както и миналата година/. За семействата с 2 и повече деца обаче изискването е техният годишен доход да е до 59 000 евро /през 2013 г. таванът в тази група бе 99 000 евро/.

Сериозно “подстригване” има и при самотните родители, които също подават сега заявление за допълнителната помощ, в един и същи формуляр с кандидатстването за детски надбавки. За да имат право на допълнителната надбавка, техният доход трябва да е до 49 000 евро. Миналата година в групата на правоимащите влизаха всички с доход до 89 000 евро.

Кандидатстващите родители трябва да се представят документи за всички доходи, получени през цялата 2013 г. В посочената сума влизат както доходите от заплати, така и пенсиите, обезщетенията за безработица, за майчинство, всички обезщетения и помощи, получени от публични институции в Кипър и България, уточни Александра Христодулу.

Във формуляра отново трябва да се попълни декларация от работодателя, който със своя подпис и печат да удостовери дохода на родителите. Ако те са безработни в момента и не могат да вземат документа от бившия си работодател с данни за изплатеното им през миналата година, трябва да отбележат във формуляра, че са безработни и да декларират точната сума на дохода си. Министерството на финансите ще извърши служебна проверка.

Запазва се изискването общата стойност на притежававаните от семейството активи, ценни книжа, недвижими имоти, облигации и депозити да не надхвърля 1.2 млн. евро.

Детските надбавки се полагат само на законно пребиваващите в Кипър, затова българските родители трябва да представят своя „жълт лист”, напомни Александра. Този документ задължително се изисква и от двамата родители, обърна внимание тя.

 

Размерът на детските надбавки за 2014 г.

е същият, както през миналата година, сумата не се намалява, посочи Александра Христодулу. За “Български новини” тя предостави точни изчисления колко ще получат семействата заедно с полагащите се добавки в различните подоходни групи:

Семейства с 1 дете:

С общ годишен доход /за 2013 г./ до 19 500 евро – 475 евро

С доход от 19 501 до 39 000 евро – 425 евро

С доход от 39 000.01 до 49 000 евро – 380 евро

 

Семейства с 2 деца:

С общ годишен доход /за 2013 г./ до 19 500 евро – 570 евро

С доход от 19 501 до 39 000 евро – 520 евро

С доход от 39 000.01 до 49 000 евро – 380 евро

С доход от 49 000.01 до 59 000 евро – 345 евро

 

Семейства с 3 деца:

С общ годишен доход /за 2013 г./ до 19 500 евро – 1045 евро

С доход от 19 501 до 39 000 евро – 995 евро

С доход от 39 000.01 до 49 000 евро – 760 евро

С доход от 49 000.01 до 59 000 евро – 690 евро

 

Самотните родители:

С доход до 39 000 евро – 180 евро

С доход от 39 000 до 49 000 – 160 евро

 

За българските граждани не се изисква 3 години пребиваване в Кипър, за да имат право на детски надбавки, отново обърна внимание Александра Христодулу. Този проблем се поставя периодично от читатели на „Български новини”. Съгласно директивите на ЕС за координация на социалноосигурителните системи, в 3-годишния срок на престой се зачита периодът в друга страна-членка и така това изискване се изпълнява. За този срок обаче от Службата за помощи и обезщетения в Кипър искат потвърждение от своите партньори в България.

Ако двамата български родители живеят и се осигуряват в Кипър, а децата не са тук, те имат право да получат детски надбавки в Кипър, каза Александра. Изискването обаче е детето да е в страна-членка на ЕС – България или друга, а не в трета страна.

С приоритет при подаването на документите са многодетните семейства и самотните родители, защото те получават надбавките всеки месец, а не в края на годината, както е в общия случай. Затова те първи могат да кандидатстват. Семействата с едно или две деца могат също да подадат заявления сега, но могат да направят това и и по-късно, до края на декември. Ако подадат сега, в края на годината трябва да представят отново удостоверение от училището на детето, за новата учебна година, което често се забравя и в такива случаи изплащаме детските само за 6 месеца, разясни експертът от Министерството на финансите Александра Христодулу.

 

Бранислава Бобанац

 

На снимката: деца от българското училище “Никола Вапцаров” в Никозия

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.