НОИ: Прехвърляне на обезщетения за майчинство в ЕС

Може ли и как да се ползва платеният отпуск по майчинство от друга страна-членка на ЕС в България? Каква е процедурата за прехвърляне на това обезщетение за майчинство?

Все повече въпроси, свързани с получаването на обезщетението за майчинство в страните-членки на ЕС, получаваме в редакцията на „Български новини”. Много майки, родили в страни от ЕС, и бъдещи майки се интересуват как да защитят правата си, ако се върнат в родината. За някои това е по желание, на други се налага заради кризата и безработицата в страни като Кипър, Гърция, Испания.

Правата и възможностите за прехвърляне на правата на бременните и майките разяснява специално за читателите на „Български новини” ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ, началник отдел в дирекция „Европейски регламенти и международни договори”:

За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане по българското законодателство е необходимо да са изпълнени следните условия:

  • към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
  • да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател.
  • да им е разрешен съответният вид отпуск.

За придобиване на правото не е от значение къде е станало раждането – в България или в друга държава на ЕС. Ако лицето отговаря на условията на българското законодателство, но раждането се извърши в друга страна-членка, лицето трябва да има предвид, че за изплащане на паричните обезщетения за бременност и раждане не е необходимо издаването на български болнични листове. НОИ приема медицински удостоверения (болнични листове), издадени в други държави-членки на ЕС, и преценява по данните в тях правата на лицата по българското законодателство. Болничните листове и/или медицинската документация, издадени в чужбина, трябва да имат официалния характер, валиден за съответната страна, в която са издадени, и да са преведени на български език от оторизирана фирма за превод и легализация на документи. Представените удостоверения (болнични листове или друга медицинска документация) са освободени от легализация или заверка от дипломатическите или консулските власти.

Оригиналите на медицинската документация с българските преводи към нея се предоставят на работодателя на лицето в България, заедно с всички заявления и заявления-декларации по реда на българското законодателство. Работодателят има задължението да ги представи в съответното поделение на НОИ, за преценка на правото на парично обезщетение на лицето.

В случай, че на лицето е отпуснато парично обезщетение по българското законодателство, то може да се получава по лична банкова сметка в България или по лична банкова сметка, посочена от лицето в друга страна-членка на ЕС. В случай, че е избрана банка извън територията на Република България, банковите преводни разноски ще са за сметка на лицето.

2 коментара

  1. Здравейте
    При положение че лицето е работило в Италия през последните години и там е осигурявано за Болнични и майчинство и сте роди тук Какъв е размера на Майчинството който му се полага да получи

  2. Здравейте , какъв е размера на майчинството в случай ,че имам трудов стаж над 2 години в Кипър и родя дете там след което се връщам в България и искам да получавам майчинство от България. Важи ли закона в България в този случай 90% от заплатата през първата година което в моя случай ще бъде 837 евро. Благодаря ви предварително и силно се надявам да получа отговор!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.