ФОРМУЛЯР Е 104 – ЗА СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ЗАМИНАВАЩИТЕ СИ ОТ КИПЪР

Може ли да напишете повече информация от коя институция в Кипър могат да се вземат тези декларации E 104 или S 041? Интересувам се за периода след януари 2007 г., като сезонен работник /между 6 – 8 месеца в годината/, трябва ли да си вземам тази декларация всяка година след като свърши сезонът и се прибера в България за зимата?

Васил Милушев

Въпросът на нашия читател Васил Милушев бе зададен по повод публикацията ни в броя от 5 ОКТОМВРИ за погасяването на здравните вноски от работещите в чужбина българи и за уреждането на техните здравноосигурителни права в България. „Български новини” разясни процедурата за издаването на формуляра Е 104 /по стария регламент на Европейския съюз/ или S 041 /по новия регламент/ в броя си от 21 ЮЛИ.  В броя ни от 19 ОКТОМВРИ отговорихме по-конкретно какво трябва да направят сезонните работници, като поискахме консултация от компетентните органи в Кипър и България. Поради продължаващите въпроси по тази тема, отново публикуваме необходимата ви информация.

Формулярът Е 104 или S 041 в Кипър се издава от Министерството на здравеопазването /Γωνία Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος, тел. 00357 22 605 300/301, еmail – perm.sec@moh.gov.cy/
Сезонните работници, които през неактивния сезон не пребивават на територията на острова, трябва преди заминаването си да вземат този формуляр, каза за „Български новини” Сотирис Стратис, експерт в Министерството на здравеопазването. Те трябва да дойдат в министерството и ние ще им го издадем. След като българският гражданин – сезонен работник, не работи повече в Кипър и дори не пребивава в него през месеците, когато е безработен, той не е обхванат от кипърската осигурителна система и може да му се издаде документ за завършен период, както е по смисъла на европейското законодателство, обясни г-н Стратис.
Всеки гражданин на ЕС може да кандидатства за Е 104 за минали периоди, през които е бил осигурен от националната здравна система в Кипър. Издаваният от министерството документ удостоверява само осигурителния период за здраве, подчерта г-н Стратис.
Има една особеност за срока, който този формуляр покрива. Той е само за периода, в който сте имали кипърска здравна карта, издадена от министерството. Ако например, сте били 5 години в Кипър, но първите 2 години не ви е трябвало да ползвате медицинска помощ и затова не сте си изкарали здравна карта, формулярът Е 104 ще отчете само последните ви 3 години. Първите две не са изгубени, но, че сте били осигурявани през тях, ще трябва да докажете с друга справка – от Службата за социално осигуряване.
Когато европейски гражданин бъде отново нает в Кипър – т.е. за следващия сезон, той може отново да кандидатства за право на безплатно медицинско обслужване, поясни Сотирис Стратис.
Каква практика е възприета в България?
Всеки път, когато сезонен работник се прибира в България, той ще трябва да взема от Кипър формуляр Е 104 или S 041, подчерта пред „Български новини” Тодор Буковски, главен експерт в Националната здравноосигурителна каса. Според него би било добре, ако сезонните работници подадат искане за този формуляр в кипърското Министерство на здравеопазването по-рано, така, че да го получат още преди завръщането в България, а не след това по служебен път. Това би направило възможно лицата още с пристигането си в България да възстановяват правата си и да ползват здравноосигурителни услуги.
Ако сезонните работници имат проблеми с издаването на тези удостоверения всеки път, когато се прибират в България за зимния сезон, могат да представят всякакъв друг документ (например удостоверение, легално преведено, издадено от компетентна институция в Кипър), с който да се удостоверява, че е здравноосигурен в Кипър през месеците, за които липсва информация в системата в България. Това отговориха на „Български новини” от Националната агенция за приходите, където трябва да се представи формулярът Е 104. В този заместващ документ изрично трябва да е посочен конкретен период на здравно осигуряване в Кипър.
Напомняме, че формуляр Е 104 или S 041 представлява удостоверение за сумиране на здравноосигурителни периоди, който българите, връщащи се окончателно в страната, трябва да вземат от Кипър. С него се доказва, че те са били здравноосигурени тук и ще възстановят здравните си права у нас без нови финансови проблеми. Така този документ дава възможност лице, което се осигурява в държава-членка на ЕС, да придобие здравноосигурителни права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.
Формулярът Е 104 или S 041 се подава в офиса на НАП по постоянния адрес на лицето при завръщането му в страната, като доказателство за осигуряване в друга държава от Евросъюза за периоди след 1 януари 2007 г. На негова база за времето след тази дата, ако лицата са здравноосигурени в друга страна-членка, се коригират задълженията им за внасяне на здравноосигурителни вноски.
Не е необходимо формулярът да бъде преведен и легализиран на български език.

Документ Е 104 е необходим и за всички, които окончателно напускат Кипър и се връщат в България, за да удостоверят своя здравноосигурителен статус и да влязат отново в системата на здравното осигуряване в България без допълнително заплащане.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.