Цунами от имигранти поради климатичните промени

24 милиона достигат в момента хората, изоставили родината си поради засушаването и наводненията. 700 милиона ще достигне техния брой след 2050 година

Кошмарен сценарий, който преобръща досегашните познати модели на икономическото и социално развитие, чука на вратата на планетата. Той се отнася за така наречените „екологични” имигранти, чиито брой се счита, че ще нарасне с геометрична прогресия в следващите години поради климатичните промени и природните катастрофи.

Върховният комисариат на Обединените нации за бежанците счита, че днес 24 милиона хора по цял свят са изоставили родните си места зарази различни природни бедствия и катастрофи като наводнения, глад и пр. Този брой  може да достигне и 700 милиона след 2050 година, в резултат на което един имигрант ще съответства на десет жители на планетата! Стават ясни влиянията от подобно объркване на население и среда върху икономиката, безопасността и развитието. Имиграцията, икономическа или екологична, може да допринесе за в бъдеще като основен фактор за изменението на човешките общества. Днес паричните преводи от имигранти наближават 300 милиарда долара годишно, надвишавайки доста субсидиите за развитие, предоставяни в определени случаи от официалните власти. Института по околна среда и човешка сигурност на Университета на ООН в свое проучване за Организацията по човешка сигурност, чийто председател бе гръцкото министерство на външните работи през 2007-2008 година, споменава за четири основни фактори, които водят до екологичната имиграция: запустяване на територии, увеличаване на морското равнище, наводнения (поради човешка намеса като построявания на големи преградни съоръжения) и повишената урбанизация. Имиграцията може да бъде и вътрешна и тя е доста опасна за хората и екосистемите.

Инфраструктури
На местата, които приемат имигранти отсъстват необходимите инфраструктури и се наблюдава свръх експлоатация на естествените източници, нещо което води до липсата на питейна вода, подкопаване на почвата, свръх употреба и замърсяване, епидемии и екологични катастрофи. Цунамите в Индийския океан в края на 2004 година и катастрофата от урагана Катрина през 2005 година в Ню Орлианс са разтърсващи примери за вътрешна имиграция като резултат от големи природни бедствия. В първия случай над 2 милиона човека бяха принудени да емигрират и днес много от тях живеят все още в убежища. Ураганът Катрина в Мексиканския залив доведе до най-голямата миграция на хора в историята на САЩ. Милион и половина жители изоставиха домовете си, 500 000 от тях постоянно. Според оценките на Института, през следващите 30-50 години се очаква масова миграция на население от крайморските райони поради покачването нивото на водата, засушаване и наводнения. В тези райони живеят 10% от населението на земята и 13% от градското население. Безпокойство има и за ниските райони на Азия и по-специално в Бангладеш, където има опасност да бъдат загубени 1/5 от териториите ако се сбъднат прогнозите за покачване на равнището на морската вода. Подобни проблеми с покачването на нивото на морето може да имат и в делтата на река Меконг във Виетнам.

Безпокойство

Учените са обезпокоени също така и за държавите Египет и Мозамбик. Страната на Нил има дългогодишен проблем със замърсяването на водите, а 30% от обработваемите площи се сблъскват с явлението потъване. Продуктивността на земята е намаляла с 25% в сравнение с миналото. Мозамбик претърпява големи наводнения от реките на юг и в центъра на страната непрекъснато от 2000 година. Счита се, че ще се сблъска и с други природни бедствия, дължащи се на климатичните промени като суша, ерозия на бреговете и покачване нивото на морето. Всички споменати проблеми все още не са довели до масово напускане на населението на страните им.

ООН

Предложения за борба с явлението

Института на ООН предлага пет спешни действия за колкото е възможно по-резултативната борба с явлението екологична имиграция. Принципно се изисква по-нататъшно научно разследване, така че да се обоснове твърдо връзката между климатичните промени и имиграцията. Осведомяването на жителите, както и на политиците да стане веднага, тъй като проблемът с имиграцията засяга вече много общества. След това има нужда да се постави на обсъждане размера на имиграцията на международно нива за климатичните промени. Предлагат се също промени или допълвания на международното законодателство за бежанците и засилване на съществуващите институции и политици, занимаващи се с темата. Основно, обаче, се обсъжда отношението на хората към бежанците, така че да се избегнат социални напрежения и кризи.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.