ОЧАКВАМЕ БАЗА ЗА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР В НИКОЗИЯ

КАЛИН ПАВЛОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР, ПРЕД В. ”БЪЛГАРСКИ НОВИНИ”

 БРАНИСЛАВА БОБАНАЦ

Има ли някаква организация, която да помага на нови емигранти от България в Кипър? Това ни попита нашият читател Димитър Тодоров. Отговорихме му, че с информация и личен опит могат да са полезни много българи, които живеят на острова от дълги години, а като организация има Съюз на българите в Кипър.

По-голямата част от нашите сънародници обаче не знаят за него. Не само по-новите, но дори и тези, които отдавна са тук, твърдят, че не са чували и че няма такъв съюз, установи „Български новини” в многобройните си срещи и разговори. По-ентусиазираните ни сънародници заявяват, че е време българите да се обединим и да се направи такава организация.

В същото време свои хора в националното представителство на българите зад граница, чието създаване е предвидено в проектозакона за българите и българските общности в чужбина, ще могат да изпратят тези организации, които реално осъществяват дейност и които са от полза с нея за нашите сънародници, а не кухи структури. Така обясни бъдещите избори председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов в интервю за в. „Български новини”.

За проблемите на българската общност, за връзката между нашите сънародници и съюза, за това какво той /не/ е свършил, разговаряме с Калин Павлов, заместник-председател на Съюза на българите в Кипър /СБК/.

 Господин Павлов, много наши сънародници не знаят, че съществува Съюз на българите в Кипър. Как бихте представили за тях организацията?

Съюзът на българите в Кипър е създаден на 4 април 1997 г. от 21 наши сънародници като доброволна организация с нетърговска цел, със седалище в Лимасол. Официалната му регистрация излиза на 1 юли 1999 г. От тази дата той е със статут на пълноправно кипърско юридическо лице. Съгласно устава му в него могат да членуват само български граждани, живеещи в Кипър. Ръководи се от Управителен съвет, който се избира на Общо събрание на членовете, като в него се включват представители на всички клонове. Днес Съюзът на българите в Кипър има 6 клона със седалища в Ларнака, Лимасол, Никозия, Паралимни, Пафос и Полис Хрисохус. Председател на Управителния съвет е г-жа Ира Папагеоргиу. Основна цел на Съюза е да защитава, съхранява и развива българското самосъзнание сред своите членове, да защитава, съхранява и развива българския език, култура и традиции сред българската общност в Кипър, както и да допринася за тяхното популяризиране в кипърското общество.

Какво е направил съюзът, за да изпълни тези цели?

За 15-годишното си съществуване Съюзът на българите в Кипър е извършил значителна дейност. Създал е 5 български съботно-неделни училища, като впоследствие всички те са лицензирани от Министерството на образованието на България. В настоящия момент Съюзът отговаря за 4 от тях – в Лимасол, Паралимни, Пафос и Полис Хрисохус. Всяка година съюзът провежда разнообразни мероприятия за отбелязване на традиционни български празници. По случай 24 май организира провеждането на дни на българската култура. Вече стана традиция и организирането на концерти на български изпълнители, живеещи в Кипър, като в някои от тях участват и кипърци,  български възпитаници. Организирал е картинни и фотоизложби на български автори, модно ревю на български дизайнери. Организирал е концерти, рецитали, включително и театрална постановка на изпълнители от България. По негова покана в Кипър са гостували известни представители на българската култура и изкуство. Затруднявам се да изброя всички, но ще спомена Лили Иванова, Орлин Горанов, Георги Христов, Васил Найденов, Силвия Кацарова, Веселин Маринов, Велко Кънев, Стефан Цанев, Доротея Тончева, Татяна Лолова, Иван Кулеков. През миналата година Съюзът на българите в Кипър с група кукери отбеляза първото българско участие в традиционния карнавал на Лимасол. През тази година съюзът, с главен организатор училището в Пафос, организира провеждането на конкурса „Мини Мис и Мини Мистър”.

Изброявате много дейности, но те не се познават от българите на острова или поне не ги свързват с вас като организатори. Как си обяснявате това – с тяхна незаинтересованост, с недостатъчно активна дейност на съюза и клоновете по места, недостатъчна инициативност или недобро информиране?..

Според мен, на първо място с недоброто информиране. Това е слабост, която сме отчели. За преодоляването й са набелязани конкретни мерки, които предстои да бъдат изпълнени. Трябва да отбележа също така, че значителна част от нашите сънародници в Кипър не винаги са в състояние да посещават мероприятията на съюза поради невъзможност да отсъстват от работа, липса на транспорт или други обективни причини. Не трябва да изключваме и елемента незаинтересованост.

С какво СБК може да помогне на българите тук? Това всъщност е въпросът, който най-силно вълнува нашите сънародници.

Ще повторя отново основната цел на съюза, за която е създаден – „Да защитава, съхранява и развива българското самосъзнание сред своите членове, да защитава, съхранява и развива българския език, култура и традиции сред българската общност в Кипър, както и да допринася за тяхното популяризиране в кипърското общество”. Друга дейност той няма право да извършва. Затова по въпроси извън основната цел – като битови, трудово-правни, профсъюзни и други подобни, съюзът няма възможности да оказва помощ на българите в Кипър. Като европейски граждани българите в Кипър имаме точно определени права. При нарушаването им следва да се обръщаме за помощ към съответните институции, дейността на които СБК няма право да замества. Съюзът на българите в Кипър никога не си е поставял за цел увеличаване броя на членовете на всяка цена, включително с неосъществими обещания. Напротив, стремежът е в състава му да се включат само тези наши сънародници, които искрено и безкористно приемат целите му и са готови да допринесат за тяхното осъществяване.

Как трябва да се подобри връзката между съюза като организация, която представлява българската общност, и българите в Кипър? Например, в кампанията през февруари тази година за събиране на помощи за пострадалите в България от наводненията, която възникна спонтанно, в Никозия организаторите й не получиха никакво съдействие от страна на дружеството на СБК.

Убеден съм, че след като решим положително въпроса с информирането, връзката на съюза с нашите сънародници в Кипър значително ще се подобри. Надяваме се и на помощта на вестник „Български новини”, за което ще бъдем много благодарни. В момента информация, отнасяща се до дейността на съюза, се представя в електронната мрежа от физически лица. Такъв беше и случаят с кампанията за събиране на помощи за пострадалите от наводненията, поради което се е създало впечатлението, че съюзът не е оказал никакво съдействие. В кампанията, след съответното съгласуване, клон Никозия участва активно чрез член на Районния управителен съвет.

Друг проблем, който специално българите в Никозия, коментират, е че в града няма действащ център – средище на българите, културен център, място, където българите да се срещат. Какво може да направи СБК за създаването му?

Да, в Никозия нямаме постоянен център – средище на българите. Досега събиранията на членовете на клон Никозия са провеждани в зали на хотели, на които мениджърите са наши сънародници. За осигуряване на постоянен център се обърнахме към общината, която пое ангажимент да ни предостави подходяща сграда. Въпросът е в процес на уреждане. Освен осигуряване на постоянен център за българите в Никозия, СБК си е поставил като цел откриване на Български културен център, такъв, какъвто имаше в Кипър до 1991 г. Искам да уточня, че културен център с името „Български културен център” може да се създаде само с решение на българското правителство. По този въпрос съюзът е провел първоначални консултации с Министерството на културата на България. Предложението за създаване на Български културен център, стопанисван от Съюза на българите в Кипър, се възприема положително. Най-сериозната пречка за неговото реализиране досега е невъзможността все още да се осигурят финансовите средства за поддържането му.

Казвате, че няма база, а общината в Никозия е предоставила сграда за нуждите на българската общност. Каква е съдбата й, докъде стигна проектът за нея?

Сградата, която ни предложи общината, с условието да я ремонтираме със свои средства, беше в окаяно състояние. Съюзът няма финансовата възможност да поеме такъв ремонт. В момента сградата се ремонтира от общината. Предстои нова среща, на която ще се вземе решение дали да ни се предостави същата сграда или друга.

Какви са идеите и намеренията на СБК за активизиране на дейността му? В каква насока тя може да се обогати?

Основната цел на съюза на сегашния етап е да се реши окончателно въпросът със своевременното, пълно и обективно информиране на българската общност за неговата дейност. Положителното решаване на този въпрос ще помогне на значително по-голяма част от българите в Кипър да се запознаят в подробности с целите и дейността на организацията. Може да очакваме, че това ще засили интереса към нея и ще доведе до включване на нови членове. Убеден съм, че с приемането на нови членове СБК ще стане не само по-мощен и по-представителен пред кипърското общество, но ще се появят нови идеи и инициативи, които ще разширят и обогатят дейността му в изпълнение на благородните му патриотични цели.

В Кипър има и други организации на българите. Какви са взаимоотношенията помежду ви?

В Кипър има само две организации на българите – Съюз на българите в Кипър и Съюз на българите в Лимасол „Възраждане”. Вторият бе създаден през 2009 г. от група членове на Съюза на българите в Кипър от Лимасол, които решиха да се отделят и да сформират своя регионална организация. Независимо от този факт, двете организации, макар и епизодично, си сътрудничат при провеждането на различни мероприятия. За внасяне на яснота и избягване на спекулации, бих желал да спомена за съществуването на  Кипърско-българско дружество „Филия – Приятелство” и Фондация „Кирил и Методий” – бенефициент на българското училище в Никозия. Както става ясно и от наименованието му, „Филия – Приятелство” не е българска организация, а кипърско-българско дружество. В него могат да членуват както български, така и кипърски граждани с цел укрепване на приятелството между двата народа. Естествено, налице са всички предпоставки и желание за ползотворно сътрудничество, както и с други сродни кипърски организации, като Асоциацията на кипърците, завършили в България. Що се отнася до Фондация „Кирил и Методий”, това е частна структура. Като фондация тя няма право да има членове.

На снимката:

Калин Павлов заедно с председателя на СБК Ира Папагуоргие /вляво/ на откриването на фотоизложба на българката Геновева /Ева/ Георгиева /в средата/.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.