Кога ще надминем гърците?

 Бойка Атанасова

Докато в Гърция изразът „български заплати“ стана нарицателно за бедност и мизерия, то в България българските политици обещават превъзход в социален аспект над южните ни съседи до 5 години. Без съмнение третия меморандум в Гърция ще намали осезателно  досега получаваните доходи от заплати, пенсии, надбавки и социални помощи, но е нереално да става дума и за сравнение. Единственият начин да „стигнем“ гърците е, ако те драстично обеднеят до нашето ниво, а не ние да се „възкачим“ до тяхното.

Какво означава това в цифри?

 Гърция се намира в средната група на страните – членки на Европейския съюз т.е. не сред най-бедните, нито сред най-богатите. От април 2013 година ще бъде приложен новия размер на заплатата на неквалифициран гръцки работник, който е в размер на 586 евро. Съпоставен с най-бедните от Европейския съюз между които и България, където минималната заплата е 148 евро, Румъния – 157 евро, Естония – 290 евро, Чехия – 312 евро и Полша – 353 евро, се вижда че гръцките 586 евро далеч не са най-стряскащото  месечно възнаграждение. Дори и след промените на третия меморандум страната си остава в групата на евространите с минимална заплата над 500 евро. Тя продължава да  запазва позицията си в средната група на държавите с най-ниско месечно възнаграждение между 500 – 1000 евро. Преди кризата, през 2007 г., гръцката заплата на неквалифициран работник бе 764,14 евро при най-нисък годишен доход от 10 530,65 евро бруто. През 2008 г. заплатата отново бележи ръст и бе 783 евро при годишен доход от 10 755 евро. С промените, нивото на заплатата от април 2013 се изравнява с това от периода  2004 -2005 г. Непрестанният ръст на минималната заплата в Гърция през годините е факт, тъй като страната е имала цел да достигне страните от „първа  категория”, да влезе в групата на богатите. И все пак, къде са по-варварски заплатите – в Гърция с месечна сума от минимум 586 евро или в България с по средно 150 евро?

А какви са парите, които получава месечно един неквалифициран работник в най-високо развитите европейски страни? В Люксембург основната заплата е 1 801 евро, в Белгия – 1 472 евро, в Холандия – 1 472 евро, във Франция – 1 426, а в Англия – 1 244 евро. И ако съпоставим основната заплата в групата на най-бедните, към която принадлежи България с плащаните 148 евро, с най-ниската заплата в групата на страните със средни доходи т.е. на Гърция с предстоящото орязване до 586 евро и накрая – най-ниският минимален месечен доход в групата на страните-отличници, а това е Англия със заплата от 1 244 евро се вижда, че водим хорото от към опашката.

Идващите след третия меморандум промени, свързани със седмичната продължителност от 40 часова трудова заетост, отреждат на Гърция място сред страните с най-твърд режим на работа. Това са България, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения, но и Люксембург, където  трудовото законодателство е наложило също да се работи по 40 часа седмично. По-ниски са изискванията в Швеция -37,2 часа, във Финландия и Англия с по 37,5 часа.

Що се отнася до обезщетението, което се изплаща на гръцки работник и служител след  неговото съкращаване от работа, първенството сред останалите европейски държави се полага именно на Гърция – 20 заплати накуп има право да получи съкратеният от работа, докато в България се задоволяваме с по една месечна заплата. Може да се каже, че дори след като догодина се намали основната заплата на неквалифициран гръцки работник, след покачване на пенсионната възраст, след поставяне на изискването за 40 часова  седмична заетост, Гърция макар и да губи позиции спрямо страни в Европейския съюз с по-високи показатели, определящи стандарта на живот в тях, в основни линии запазва  мястото си в средната група, и е значително далеч от групата на бедните страни, също  членки на Европейския съюз сред които попада България. Така че математическата формула, видите ли последните 3 месеца гръцката икономика се е сринала с 7% и по тази желязна логика след 12 тримесечия икономиката ще има само 16 % от сегашната е повече от хипотетична и сбъркана.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.