БЪЛГАРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ЗАЩИТА ОТ ОМБУДСМАНА НА КИПЪР

СПЕЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК

БРАНИСЛАВА БОБАНАЦ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОМБУДСМАНЪТ?

Институцията на Омбудсмана е създадена и работи в Кипър от 1991 г. От май 2004 г. към него са и функциите на национален орган за борба с расизма и дискриминацията, както и контролът върху прилагането на принипите на Европейския съюз за равно третиране в областта на заетостта съгласно директивите на Общността. Омбудсманът е независим защитник на гражданите, застъпник за техните права в името на обществения интерес. Той контролира спазването на законните им права и интереси в случаи на тяхното нарушаване от органите на изпълнителната власт или длъжностни лица. В неговите правомоция са всички случаи на произвол, актове или решения на административните органи, които са в противоречие със закона и нарушават човешките права. Мисията на Омбудсмана е да гарантира защитата на гражданските права и правата на човека като цяло.
Омбудсманът вече е най-утвърдената форма на извънсъдебно решаване на спорове по защита на човешките права, включително и в международен план. Омбудсманът на Кипър се назначава от президента, по препоръка на правителството и с единодушното решение на парламента. От 16 март 2011 г. този пост заема Елиза Саввиду,  юрист, който работи в службата на Омбудсмана от самото й създаване през 1991 г.

От няколко дни до 6 месеца продължават проверките, които Омбудсманът на Кипър извършва по подадени оплаквания и сигнали от хора за нарушени техни граждански, човешки и социални права. Този срок е от самото приемане на жалбата, през нейното разследване до излизането на Омбудсмана с доклад и препоръки към органа, който е засегнал потърпевшия. Голяма част от работата на тази служба е свързана с разглеждане на оплаквания от европейски граждани, които живеят и работят тук, защото те имат еднакви права с гражданите на Кипър. Затова ние сме тук – да съблюдаваме спазването на тези права, заяви пред „Български новини” Аристос Циартас, ръководител на отдела по човешките права в службата на Омбудсмана на Кипър и ръководител на Националното антидискриминационно бюро, влизащо в нейния състав, който дава специална консултация за нашите читатели.

ЗА НАРУШЕНИЕТО НА КОИ ПРАВА МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ ОМБУДСМАНА?

Българските граждани, които пребивават в Кипър, независимо дали са с уреден или не съгласно европейското законодателство статут /ако нямат „жълт лист”/, могат да търсят помощ от Омбудсмана на Кипър, подчерта Аристос Циартас. В момента на преден план са основно социалните права – всичко, свързано с работа, достъп до социалните служби и социални помощи, достъп до различните видове обезщетения, достъп до образование, до медицинско обслужване, посочи г-н Циартас. Кипър има създадена добра нормативна уредба и практика относно защитата на индивидуалните, личните граждански права, но, що се отнася до социалните права, има какво още да се направи, и то точно в този момент на икономическа криза, смята той. Именно по отношение на социалните права сега постъпват най-много оплаквания в службата на Омбудсмана и от европейски граждани, и от кипърци.

В условията на криза в страната има ръст на тези нарушения, защото ресурсите са ограничени и стават все по-ограничени. Това пряко засяга достъпа до социалната система, исканията към която в същото време се увеличават, обясни експертът. Все повече хора се нуждаят от публична здравна помощ, социални помощи, обезщетения за безработица, които надхвърлят определените средства. Затова ние получаваме много оплаквания, които не е лесно да бъдат решени, призна висшият служител. Но ние сме убедени, и това преминава като червена нишка през цялата наша работа, че не могат да се преминат границите, когато става въпрос за човешкото съществуване, оцеляването на хората, за човешкото достойнство и здраве.

Така че, ако по различни причини от бюрата по труда неправомерно ви откажат регистрация като безработен или обезщетение, ако не ви внасят социалните осигуровки и губите пенсионни и други права, ако не можете да получите детски надбавки или социални помощи, ако имате отказ от медицинско обслужване, можете да подадете оплакване в Службата на Омбудсмана. Всички тези случаи попадат в нейните правомощия за контрол, защото представляват нарушение на законите.

След проверката на жалбите Омбудсманът може да даде препоръки към съответната държавна или общинска служба или да вземе мерки срещу работодателя-нарушител.

Омбудсманът не дублира контролните функции на съответните министерства, убеден е неговият експерт. При нарушаване на социалните ви права вие можете да се обърнете към социалното министерство, тъй като то е отговорно за повечето случаи в тази сфера, но Омбудсманът гарантира независима обществена защита, поясни Аристос. Службата може да осъществи и по-добра координация между всички министерства – социално, здравно, на образованието, на правосъдието, вътрешните работи, когато това е необходимо за решаване на случая.

В КОИ СЛУЧАИ ИМА ДИСКРИМИНАЦИЯ?

Дискриминация е да бъдещ третиран по по-неизгоден начин заради твоя цвят и произход, да имаш същата квалификация, за същата професионална позиция, но да не бъдеш предпочетен само, защото си чуждестранен гражданин, а не кипърец. Дискриминация е, ако българин получава по-ниска заплата от колегата си кипърец, при други равни условия в квалификацията и опита, ако уволненията и съкращенията се прилагат първо към българите на базата на това, че са чужденци, посочи примери Аристос Циартас.

Така по-просто и разбираемо той обясни термина „дискриминация”, който напоследък фигурира във все повече подадени към Омбудсмана жалби. За факти на дискриминация към тях на работното им място сигнализират във вестника ни и много читатели.

Всеки случай е различен и трябва да се разгледа конкретно, в детайли, по принципно такива прояви са дискриминация, категоричен е Аристос. Законът в това отношение е ясен – всички кипърски и европейски граждани трябва да бъдат

третирани еднакво.

Европейските граждани, които идват в Кипър и работят легално, подлежат на същото отношение и това е един от стълбовете на правото на Европейския съюз, напомни експертът. Ако български граждани имат оплаквания в тази насока, имат такива случаи, те трябва да дойдат при нас, призова той. Вярвайте ми, ние ще започнем процедура по проверка, защото сме много чувствителни на тази тема, увери Циартас.

Работодателите не искат да назначават на обявените от тях в бюрата по труда свободни места, сигнализираха още наши читатели. При съкращения пък първи са българите, оплака се наш читател, вече бивш работник от голяма строителна фирма в Никозия, която съкратила накуп 7-те българи. Как се действа в такива случаи?

Всички тези хора, които са потърпевши, могат да дойдат и да се оплачат при нас, посочи Аристос. Ако работадателят реши да не назначава или да съкращава работници, службата на Омбудсмана не може да направи нищо – не може да му забрани, това е негово право, а още по-малко са възможностите за действие в ситуацията на икономическа криза. Но, ако той отказва назначение или съкращава работници на базата на дискриминация, на базата на техния произход и националност, тук вече се намесва Омбудсманът, разясни Аристос Циартас.

Изискването за владеене на гръцки език не е дискриминационно, ако работното място налага ползването на езика за успешното изпълнение на професионалните задачи. Но то е дискриминация, ако това се изисква, въпреки, че не е пряко свързано с извършваната работа. Така експертът поясни още един много според за българите проблем.

Много трудно се доказва

дали има дискриминация или не, защото тя може да се проявява като директна или индиректна, призна събеседникът ни. Типичен случай на индиректна дискриминация са масовите съкращения на български работници, когато работодателят няма официално да обяви, че ги освобождава, защото не са кипърци. Не е лесно, но точно затова ние сме тук – да проверим случая, и, ако установим, че това решение на работодателя е плод на дискриминация, ние даваме предписания за решаване на проблема, обясни представителят на Омбудсмана.

КАК СЕ РЕШАВАТ СЛУЧАИТЕ?

Намесата на Омбудсмана има няколко форми. Основно службата се явява като посредник между двете страни – потърпевши и нарушители, както и спомага за връзката на пострадалите с други държавни институции. Тя контактува с министерствата, Службата по миграция, болниците, социалните служби, за да разреши проблема.

Експертите на Омбудсмана извършват пълно проучване на случая, като се срещат както с двете заинтересовани страни, така и с всички други страни, които са въвлечени в проблема, като целта е той да бъде разрешен. В края на проверката службата излиза с доклад. Ако се установи, че оплакването от гражданина е основателно, Омбудсманът прави препоръки и дава предписания към другата страна. Ако жалбата не е основателна, се обяснява на страните защо е така.

Няма регламентиран срок за извършване на разследването, то продължава различно време, в зависимост от случаите. Но обикновено проверките заемат от няколко дни до няколко седмици, най-много до 6 месеца, каза Аристос Циартас. Според него в момента най-трудни за проверка и най-дълго време изискват случаите, които са свързани с условията за живот – проблеми на хора, които нямат средства за живеене и елементарни условия за отглеждане на децата си.

ПРОЦЕДУРА

КАК ДА СЕ ОПЛАЧЕМ НА ОМБУДСМАНА?

Всеки, който смята, че е пряко и лично засегнат от конкретно действие или бездействие във връзка с услуги под контрола на Омбудсмана, има право да подаде жалба до него.

Под контрола на Омбудсмана са всички обществени услуги – министерства, образователни служби, социални служби, полиция, електроснабдяване, телекомуникации, органи на местната власт и др.

Жалби към Омбудсмана на Кипър могат да подават не само кипърски граждани, а и чуждестранни граждани, пребиваващи в Кипър.
Процедурата за изпращане на оплакването е много лесна и не затруднява хората, каза Аристос Циартас. Това може да стане по няколко начина и, за да започне проверка по вашия случай, няма значение кой ще изберете:

–          Попълване и изпращане на специалния формуляр за жалба директно чрез сайта на Омбудсмана. Можете да го намерите на:

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/complaint_gr?OpenForm

–          Попълване на формуляр, който можете да получите в службата на Омбудсмана.

–          Изпращане на жалбата или сигнала чрез имейл – на: ombudsman@ombudsman.gov.cy

–          Изпращане по факс – факс: 22672881

–          Изпращане на жалбата по пощата – на адрес: Ombudsman Office, Era House,
Diagorou 2, 1097 Никозия / Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, Era House, Διαγόρου 2, 1097 Λευκωσία

–          Подаване на жалбата лично, на ръка, в службата на Омбудсмана на същия адрес.

При подаването на жалба с писмо или лично в службата е необходимо да отбележите името, адреса, номера на личната си карта и телефон за връзка, да дадете кратко описание на проблема и да посочите нарушените ви права, както и да приложете копие от документи или кореспонденция със засегналата ви страна.

Повече информация можете да получите от сайта на Омбудсмана – http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.