КИПЪР ЩЕ СЕ ОПРАВИ, НО ИМАЙТЕ ТЪРПЕНИЕ В СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ

МИХАЛИС ПИЛИКОС, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В КИПЪР, ПРЕД В. „БЪЛГАРСКИ НОВИНИ”

 БРАНИСЛАВА БОБАНАЦ

 2013-а ще е една трудна година за Кипър – за икономиката му, запредприемачите, за работещите, за всички домакинства… В това са единодушни както политиците – управляващи и опозиция, така и обикновено опозиционно настроените един срещу друг работодатели и синдикати на острова. Годината започна с прилагане на постигнатите договорености между правителството и европейската Тройка, въпреки че споразумението за отпускане на финансова помощ на Кипър още не е подписано официално. Как в тази ситуация ще се развива бизнесът и ще оцелеят ли фирмите? Ще има ли работа, какво ще стане със заплатите? Нежелани ли са българските работници от кипърските работодатели? Ще има ли стачки? За всичко това в първите дни на новата година разговаряме с Михалис Пиликос, генерален директор на Федерацията на работодателите и индустриалците (OEB) – най-голямата работодателска организация в Кипър. В нея влизат асоциации и компании от всички сектори на икономиката, като членовете й са над 5000. С тях ОЕВ покрива 65% от заетостта и 62% от производството в страната.

Господин Пиликос, как вие виждате 2013 г.? Какви са очакванията на работодателите и на ОЕВ за годината?

2013 ще бъде много трудна година за кипърската икономика. Вследствие на „подстригването” на гръцкия дълг кипърските банки, които държаха много от гръцките облигации в своите ръце, претърпяха значителни загуби. Този проблем засегна сериозно публичния сектор, катосе съчета и с проблема за бюджетния дефицит през последните години. В резултат Кипър трябваше да отиде към европейския механизъм за финансова подкрепа.

Меморандумът с Тройката, чието въвеждане на практика вече започнахме, е негативен за развитието на Кипър от която и страна да го погледнем. Той е негативен за създаването на нови работни места, за осигуряването на растеж и благосъстояние, и като цяло – негативен за развитието на икономиката. За първи път в Кипър имаме много висока безработица – около 14%, по последни данни, а аз помня добрите дни на Кипър, когато безработицата беше само 3 – 3.5%, на практика такава нямаше, и затова нашата икономика се нуждаеше от повече работници от други страни. Имаше икономически бум, ръстът беше от 3 – 5%. Сега обаче се изправяме пред трудности и аз не мога да видя поне за 2013 г. как тази ситуация може да се промени.

Какво може да направи Федерацията на работодателите и индустриалците в тази ситуация? Все пак икономиката зависи от вас.

Не са много нещата, които можем да направим, възможностите не са в нашите ръце. Ние ще се опитаме да помогнем  на компаниите – наши членове, да се преструктурират, за да се пригодят, да приемат новите условия, за да подсилят отново икономиката. От друга страна, ще помогнем на правителството и на банките да получат парите от европейския механизъм за подкрепа и, когато тези пари пристигнат и влязат в банковата система, банките ще бъдат в позиция да помогнат на икономиката, да помогнат на фирмите да развият своя бизнес. Основната цел на OEB остава подкрепа по всеки възможен начин на бизнеса, запазване на заетостта и осигуряването на достоен стандарт на живот.

Какви са основните проблеми и пречки пред фирмите в Кипър сега?

Най-големият проблем, който компаниите срещат днес, е финансирането на тяхната дейност, на техния бизнес, от банките, както и липсата на доверие в икономиката. Това пречи на развитието й. Компаниите не могат да вземат кредити от банките, а дори и да вземат, което става в много редки случаи, лихвите са много високи. Затова се предполага, че, когато парите от Тройката дойдат и влязат в банковата система, ще се случат две неща. Първото – те ще имат пари да дават заеми, и второто, което е много важно – лихвите ще почнат да падат. Така, че нашата роля е да помогнем този процес да върви колкото се може по-плавно. Надяваме се, че това ще се случи скоро и ситуацията ще се промени.

Каква е вашата прогноза за оцеляването на компаниите – очаквате ли закриване на работни места или фалити на фирми?

И двете. Има компании, които няма да могат да оцелеят. Кипър е малка икономика, компаниите също са малки, така че те нямат финансовата сила, за да издържат на натиска върху тях в следващите 2 – 3 години. В момента положението на малките и средните фирми е драматично. Всяка седмица се затварят по 3 – 4 компании и много хора губят работата си.

Казахте 2 – 3 години. Толкова ли според вас ще продължи този труден период в икономиката на страната?

Надявам се, да. 2 – 3 години е нищо като срок – това не е много време за икономиката, за да тръгне тя отново да расте. Разбира се, ще отнеме много повече време да върнем парите на Тройката, но това е друга тема. Аз говоря за същностните промени в икономиката, които мисля, че могат да станат за 2 – 3 години. Т.е. през 2015 – 2016 г. можем да очакваме по-различна ситуация.

Какво ви дава основание за това? Бъдещите приходи от природния газ ли? Всички като че ли него чакат.

Не, от газа ще почнем да получаваме доход едва след 2017 – 2018 година. Според мен не трябва да слагаме тези приходи в сметките сега, трябва да си оправим икономиката и да се стабилизираме, без да смятаме тях. Ние трябва да си сложим къщата в ред преди това.

Икономиката на Кипър е малка, кои сектори могат да се развият и да я дръпнат напред? Строителството в момента е в сериозен спад, само туризмът ли остава?

Само два сектора днес имат потенциала за растеж и способността да се възстановят лесно и да се развиват – туризмът и услугите, имам предвид различните правни, финансови, счетоводни услуги. В кипърската икономика услугите са от 75% до 80%, имаме туризъм – около 10-12%, и строителство – около 10%.

А ще може ли Кипър пак да привлече чуждестранни инвестиции?

Да, сигурен съм, че те ще дойдат веднага щом ситуацията се стабилизира. През последните 6 – 9 месеца ние бяхме като в средата на морето – не знаехме към кое пристанище плаваме и как. Аз се надявам, че в следващите 3 месеца ситуацията ще се стабилизара, ще се види към кое пристанище пътуваме, и тогава съм сигурен, че чуждестранните инвеститори ще се върнат отново в Кипър. Неизвестността, несигурността от последните месеци е много негативна психология за икономиката.

Как ще отговорите на обвиненията на синдикатите, че много работодатели злоупотребяват, възползват се от тежката ситуация, за да оказват натиск върху работниците за намаляване на заплатите, нарушаване на трудовите договори?

Всеки може да обвинява. Първо, ако имам реални, конкретни доказателства, че някой прави това, аз ще се намеся, гарантирам ви. Никой не може да нарече сегашната ситуация нормална, тя е доста трудна. Така че всяка компания се опитва да намали, да ореже разходите си. Ако например, някой безработен търси работа – независимо дали е българин, румънец или кипърец, и ако работодателят го попита каква заплата иска – ако единият каже 1000 евро, другият – 900 евро и третият – 800 евро, работодателят ще наеме този с 800-те евро. Това е естествено. Но това, което е по-важно за мене, е как тези хора могат да вършат тази работа. Дали те могат наистина да произведат стоките, за които ние плащаме. И заплата от 700 – 800 евро на месец може да се окаже висока, защото вашата производителност не е висока. Аз, разбира се, не мога да гарантирам за абсолютно всеки собственик на фирма – всяко правило си има изключение, но като цяло никой не злоупотребява със ситуацията.

Работодателите и синдикатите бяха на различни позиции за инфлационната индексация АТА, сега е конфликтът заради колективните трудови договори. Ще има ли стачки?

В края на всяка година или началото на следващата ние договаряме със синдикатите колективните трудови договори и това сега ни предстои. Не мисля, че ще има проблеми или стачки. Надявам се тази година синдикатите да мислят повече за реалната ситуация. Да, беше обявено, че се подготвя стачка в строителството, строителните компании са наши членове. Но ситуацията в икономиката не е добра, ние нищо не можем да направим. Единственото, което ще се случи, е да загубим няколко дни в стачка. В Кипър ние имаме много добра система на трудови отношения и ние, работодателите, не се стремим да я развалим. Но в същото време всеки трябва да разбере, че нещата сега са много по-различни от предишни години. За икономиката много важно е винаги да имате идея, виждане какво ще се случи в бъдеще, да предвиждате нещата. Досега синдикатите не са много добри в това предвиждане, но се надявам тази година да мислят по-логично. Защото нашият общ интерес, интересът на всеки от нас – работодатели, работници, правителство, е икономиката да тръгне отново нагоре.

Напоследък много български работници в Кипър си заминават за България, защото загубиха работата си…

Разбираемо е, в икономическа криза сме и възможностите за работа са твърде ограничени.

Но имаме много сигнали и оплаквания, че са съкратени, защото са чужденци, както и че фирмите не искат да ги назначават, защото са българи. Има ли дискриминация от страна на кипърските работодатели?

Нашата организация представлява работодателите в Кипър и ние не сме расисти. И като сравнявам с други страни, мисля, че в Кипър има много добро отношение към чуждестранните работници. Разбира се, понякога има проблеми, но навсякъде, във всяка националност има проблеми, това зависи повече от характера на човека.

Гарантирам ви едно – и ми повярвайте, аз вече 30 години съм в тази организация: никой няма да ви наеме или да ви уволни, защото сте българин или румънец. Работодателят не се интересува от това. Това, което го интересува, е вие да си вършите работата. Когато наеме някой работник, а след няколко месеца го освободи, това не е защото той е българин, румънец или грък, а защото не е добър в работата си.

Интересно е, че ми задавате този въпрос, защото в местната кипърска преса ни обвиняват точно в противоположното – че наемаме българи и румънци вместо кипърци като по-евтина работна ръка. Очевидно е, че двете неща не могат да са верни едновременно.

Кипърците не сме расисти. Работодателите не сме расисти. Капиталистическият дух ги кара да наемат работещи хора, без значение на националността. Но, както казах, всяко правило си има изключение. Аз не мога да кажа, че абсолютно всеки работодател е безупречен, както и вие не можете да твърдите, че всеки български работник е перфектен. Но мога да ви уверя отново, че, ако някой наистина е добър работник, никой няма да го пипне. Гарантирам ви това!

Какво можете да кажете на работниците, специално на българите, които работят в Кипър?

Хората от България са повече от добре дошли и на мен ми е много приятно да ги виждам. Моите впечатления са, че те учат езика много бързо и са добри работници. Моето послание към тях е – бъдете търпеливи през следващите 2 -3 години. Не се тревожете твърде много, Кипър ще се оправи, ще се възстанови, но трябва да имате търпение за следващите 2 – 3 години.

One comment

  1. “ …..защото вашата производителност не е висока … „- Как да го разбирам това -расизъм ? Където и да съм работи аз съм им показвал как трябва да се работи !

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.