Важно! Как се прехвърля обезщетението за безработица в трета страна в ЕС?

Специална консултация от Националния осигурителен институт за “Български новини”

Често наши сънародници – гурбетчии, особено в засегнатите от кризата страни, като Кипър и Гърция, решават да опитат късмета си в търсене на работа в друга страна-членка на ЕС, не в България. Предпочитанията основно са към Германия и Великобритания. В тази ситуация един от задаваните въпроси към “Български новини” е за прехвърлянето на правото им на обезщетение за безработица в третата страна-членка. Ако са останали без работа в Кипър, например, и имат право на обезщетение, могат ли да прехвърлят получаването му в Англия или тази възможност важи само за България, питат наши читатели. Отговорът на експерта ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ, началник отдел в дирекция „Европейски регламенти и международни договори” в НОИ:

В случай, че на лицето е отпуснато парично обезщетение за безработица по законодателството на една страна-членка на ЕС /например Кипър/, което то иска да изнесе в друга държава, следва да му се издаде преносим документ U2 („Запазване на правото на обезщетение за безработица”) от компетентната институция в държавата /в случая в Кипър/. След издаването му лицето има 7-дневен срок да се регистрира в службата по заетостта на държавата-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Швейцария, в която отива да търси работа. Тази държава не е необходимо да бъде държавата, чийто гражданин е лицето /в случая България/.

Преносимият документ U2 („Запазване на правото на обезщетение за безработица”) е разрешението, което е необходимо, за да се прехвърли отпуснато парично обезщетение за безработица в една държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство /ЕИП/ или Швейцария, когато лицето желае да се премести в друга държава-членка на ЕС/ЕИП или Швейцария, за да търси работа. Преносимият документ U2 се издава само на лица, които имат право на парично обезщетение за безработица по законодателството на съответната държава-членка на ЕС. За издаването му лицето следва да отговаря на няколко принципни условия, които са разписани в правилата за координация на системите за социална сигурност, установени в Регламент (ЕО) 883/2004 и Регламент (ЕО) 987/2009.

В преносимия документ U2 се вписва крайният срок, в който лицето следва да се регистрира в службите по заетостта на другата-държава членка на ЕС/ЕИП или Швейцария. Ако лицата се регистрират след крайния срок, посочен в преносимия документ U2, те не губят правото си, но обезщетението ще се изплаща от датата на регистрация.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.