При смърт на българин в чужбина, какво правим в България

Смъртен случай с български гражданин в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лице в България.

За целта са необходими оригиналният смъртен акт или заверен препис на документа, издаден от местен орган по гражданско състояние,което се предоставя или изпраща в шестмесечен срок на дипломатическото или консулско представителство на България в чужбина, заедно с молба в която е посочен постоянният адрес на починалия гражданин.

Близките на починалия могат да предоставят документ и направо в общината, със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България.

Не е нужно местният акт за смърт да се легализира.

Българските дипломатически и консулски представителства в чужбина не финансират и не извършват дейностите по обслужване и транспортиране на починалия. При смъртен случай близките на починалия български гражданин трябва да се свържат с погребално бюро/агенция в страната на пребиваване.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.