Важно! Удостоверението за семейно положение за чужбина се легализира и в общината по издаване

Зачестиха случаите, в които българи се бъркат дълбоко в джоба поради незнание или некомпетентност от страна на самозвани съветници в Гърция, сигнализират от Центъра за обслужване на българи в Атина, който функционира с подкрепата на вестник „Български новини“.

От центъра уточняват, че на всеки административен документ издаден от България и предназначен за чужбина е задължително да пише пред властите на коя държава ще послужи, както и да има правоъгълен щемпел за чужбина, положен до щемпела кръгъл печат и подпис на оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице.

ud_za_semejno_pol

Без този печат не може да бъде положен Апостил на документа, без който той е невалиден за Гърция или страната, за която е предназначен.

Поради некомпетентност или незнание, много българи стават жертва на фирми или еднолични лица, които ги обслужват под предтекст, че „това не е необходимо“.

d

Сблъсквайки се обаче с проблема на място, на българите се налага да плащат допълнителни средства, за да се върне обратно документа в България за полагане на този печат, който легализира съответния документ за чужбина.

За целта се налага да се прави допълнително пълномощно в Посолството на България, ако лицето не може да отиде лично в България и така сметката за изваждане на един такъв документ набъбва в пъти, сигнализират от българския център.

Удостоверение за семейно положение можете да се получи от всяка община в България. За това е необходимо да се попълни искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението и лична карта. Ако лицето няма възможност за това, може да даде нотариално заверено изрично пълномощно или да изпратите искане подписано с електронен подпис за електронна услуга.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

– Заявление за услуга /по образец/;

– документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице;

– нотариално заверено изрично пълномощно;

Цени за легализиране на документа в общината по издаване:

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа

( експресна )

Такса / бр.

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

Припомняме, че удостоверенията, предназначени за чужбина, се заверяват съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС № 184 от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.).

d

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.