БЪЛГАРИТЕ НЕ СА ВИНОВНИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В КИПЪР, НО ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ

ГОВОРИТЕЛЯТ НА ДИСИ ХАРИС ГЕОРГИАДИС ПРЕД В. „БЪЛГАРСКИ НОВИНИ”

 БРАНИСЛАВА БОБАНАЦ

В навечерието на президентските избори в Кипър в. „Български новини” представи основните моменти от програмите в областта на икономиката и социалната политика на двамата основни претенденти за висшия държавен пост – кандидата на дясната партия „Демократически сбор” /ДИСИ/ Никос Анастасиадис и издигнатия от АКЕЛ и други организации от политическия спектър ляво-център Ставрос Малас. Повечето български граждани в Кипър нямат право да гласуват. Въпреки това ви предоставихме информация за предизборните платформи, защото отговорите на политиците на горещите въпроси – накъде ще „плува” отстровът, как бъдещото кипърско правителство ще реши икономическите, финансовите и социалните проблеми на страната, интересуват не само кипърци, но и всички нас, които живеем и работим тук. В броя си от 15 февруари „Български новини” публикува интервю с Харис Георгиадис, член на Парламента и говорител на партия ДИСИ, за приоритетите на нейно бъдещо правителство, ако нейният кандидат спечели изборите. Това вече е факт. Какво следва?    

Господин Георгиадис, в условията на финансова и икономическа криза и при тежките условия, поставени вече от Тройката на Кипър, каква икономическа политика би могла да предложи ДИСИ на хората в страната?

Ние съзнаваме, че икономиката на Кипър бе доведена до изключително трудна ситуация, в дълбока криза и за това може да се съжалява. Тази ситуация можеше да бъде избегната, защото тя е резултат от лоша политика. Но, когато това вече се е случило, когато щетите вече са нанесени, тяхната корекция не е толкова лесна, няма да стане за един ден и от първия ден на новото правителство. Това ще отнеме време и усилия, и ще бъде време на трудности за гражданите на Кипър. Дори и при тези мрачни перспективи обаче, ние сме оптимисти, че с усилия и с упорита работа за известно време ще сме в състояние да върнем икономиката обратно на правилния път, по пътя на възстановяването и развитието. За този план ние ще работим на много нива едновременно. Някои от тези неща ще са осъществими в краткосрочен план, други – в средно- и дългосрочен план.

Как виждате първостепенните задачи пред бъдещото правителство, ако то е излъчено от вашата партия?

Номер 1, най-спешният приоритет, е веднага, в много кратко време да финализираме споразумението с европейската Тройка, за да получим заема от Европейския механизъм за подкрепа. Ние се надяваме, че чрез нашия ангажимент и поети отговорности, които са добре известни, ние ще направим всичко, което трябва, ще приложим плана, напълно и ефективно, ще посрещнем всички цели, както са записани в меморандума с Тройката. И че ние ще направим това във времевите рамки. Вярваме също така, че с нашите европейски партньори ще сме в състояние да завършим споразумението.

Но меморандумът вече е готов, договорени са основните положения, парламентът одобри и закони по него. Какво ще промените?

Меморандумът още не е гласуван. Той не е финализиран, не е постигнато договаряне и получаване на заема. Този ангажимент остава за следващото правителство. Публичните финанси свършват в следващите няколко седмици и няма възможности, няма време за никакви ходове, затова ние се нуждаем да финализираме документа много спешно. Това е първата стъпка. След нея ще трябва да видим да възстановим стабилността и доверието в икономиката. Това е вторият много важен елемент. Ние се нуждаем да изпратим послание – към Кипър и в чужбина, че наистина имаше трудности, но сега положението се стабилизира. Това също е много важно, за да върнем икономиката отново в правилната посока.

Ние се нуждаем тези заеми да дойдат спешно и да влязат в банковия сектор. Това усещане за консолидация е изключително важно, когато става въпрос за банковата система, защото тя разчита на стабилност. Затова ние се надяваме, че тези заеми ще я укрепят така, че тя да започне да функционира отново, да започне отново да финансира нуждите на икономиката – в тях включвам нуждите от заеми и за домакинствата, и за предприемачите, бизнеса. Всичко това са брънки от една позитивна верига от реакции, които ще направат така, че икономиката да тръгне отново.

Ние не се ограничаваме с това и имаме много амбициозни планове за инвестиции и развитие на предприемачеството. Ние вярваме, че най-добрият начин да задвижим икономиката и да създадем нови работни места, да намалим безработицата е като стимулираме бизнеса. В това отношение имаме дълбоки различия с отиващото си правителство, което атакува и застана на противоположни позиции с частния сектор. Само чрез насърчаване на частния бизнес и инвестициите ще можем да създадем нови работни места, а това е, което нашите сънародници искат.

С какви конкретни мерки ще стимулирате бизнеса, за да разкрие работни места?

Аз вече изброих някои от тях. Много важна стъпка е получаването на заема след сключването на споразумението, така че да се подобри ликвидността на банките и чрез тях да се съживи пазарът. Имаме инициативи за данъчни стимули и административни мерки за насърчаване на фирмите при разкриване на нови работни места. Ще предложим лицензирането на казина като нов сектор в икономиката в Кипър, който ще разшири туристическия продукт и ще генерира нови приходи в бюджета. Вече сме в контакти с туристическата индустрия, с професионалисти от корабоплаването – също ключов за страната ни сектор, за да видим как може да се увеличи икономическата активност.

Друг мащабен проект на новото правителство, ако ние получим вота да го съставим, е цялостен основен ремонт на държавната администрация. Ние се нуждаем от по-малка, по-функционална, по-малко бюрократична и по-малко разточителна система. Господин Анастасиадис е твърдо решен да реформира, да реорганизира напълно и да създаде ефективна държавна административна машина. Това ще бъде много важен инструмент за стимулиране на бизнеса, инвестициите и икономическата активност, защото бюрокрацията е бреме, което тежи на частния бизнес, струва пари и унищожава възможностите за развитие.

Говорите основно с насока към бизнеса. Какво е вашето послание към работниците, към наетите хора?

Ние вярваме, че най-добрата форма за социална политика и най-добрата индикация за социално сближаване е да върнем хората обратно на работа. Нашите сънародници искат да са част от производителния процес, да имат възможност да работят, да се грижат за себе си и за семейството си, не искат да разчитат на помощи. Това, което казах за бизнеса, е 100 процента фокусирано върху работниците, защото те са неговата цел. Нашата отговорност е да направим така, че да сме сигурни, че всяко евро, платено от данъците от гражданите, е добре използвано и ще се върне обратно, а не е загубено, не е потънало в бюрократичните процедури. Разбира се, не всеки ще може да бъде на работа. Затова ние смятаме, че програмите за социални грижи трябва да бъдат по-добре целево ориентирани, да няма загуба на средства. Всичко, което финансовите възможности на държавата могат да отделят за хората, които са в нужда, трябва да отива до тези, които действително имат нужда.

Политика на дясна партия като ДИСИ обикновено не се свързва със защита на трудови и социални завоевания, хората се притесняват да не ги изгубят в хода на неолиберални политики.

Политиките, които бяха следвани в Кипър и които доведоха икономиката до тази криза и социална катастрофа, не бяха неолиберални, а леви политики. Партиите от нашето политическо семейство в Европа принадлежат към социалния либерализъм, те вярват в него, а не в неолиберализма. В страните, в които Европейската народна партия има правителства, има най-добрите нива на социално сближаване, висок икономически растеж и ниска безработица. Ако сравните ситуацията в Германия, Швеция  и други страни с тази в нашата страна, ще видим колко назад сме били върнати не защото сме следвали либерални или неолиберални политики, а защото сме следвали леви политики, с корени в остарели комунистически догми. Това, което ние ще правим, е въпрос не на идеология, а на прагматизъм. Няма да вземаме идеологически решения, а логически и рационални.

Т.е. – ще съхрани ли социалните придобивки в Кипър правителство на ДИСИ?

Ние ще ги подобрим. Няма да ги съхраним, ще ги подобрим. Съществуващата в момента социална политика се нуждае от развитие. Ние виждаме, че тези, които се нуждаят, не получават помощите, които би трябвало да получат. Не да се дава чек с непопълнена сума за всеки, а за тези сънародници, които са в нужда.

В предизборната програма на г-н Никос Анастасиадис голям раздел е посветен на имиграцията и специално на борбата с нелегалните й прояви. В икономическата криза това ли е един от най-важните проблеми пред Кипър?

Нелегалната имиграция е проблем, независимо дали имаме криза или не. Тя е глобален проблем за Европейския съюз, много страни са подложени на атака от незаконни имигранти. В Кипър, като малка страна и разположена на географската периферия на ЕС, се очаква този натиск да се увеличи.

Нека да изясня нещо много важно – незаконната имиграция няма нищо общо със свободното движение на гражданите на ЕС, които избират да дойдат в Кипър. Ние сме проевропейска партия и подкрепяме 100% свободното движение като една от четирите основни свободи в ЕС. Но имиграцията от трети страни не може да бъде нерегулирана.

Смятате ли, че нарушават разпоредбите за легално пребиваване и работа в Кипър българи, които по различни причини не могат да получат т. нар. жълт лист или се наемат без договор и осигуровки?

Всеки гражданин на ЕС – кипърец или друг, има същите права, но и същите отговорности. Ние не правим разлика между гражданите на ЕС, не ги разграничаваме. Но това не означава, че гражданите на ЕС имат само права – те също имат и отговорности, и това трябва да е ясно.

Когато става въпрос за работата на гражданите на ЕС, нашата позиция е, че тази заетост трябва да бъде регистрирана, независимо дали това е кипърец или някой друг. Тя трябва да е декларирана, социалните осигуровки трябва да се плащат. Това е проблем на работодателите, защото те са тези, които нарушават закона. Ние ще приложим в действие закона така, че заетостта да е регистрирана и осигуровките да се плащат. Ако постигнем това, главният проблем в тази област ще бъде разрешен. Защото това е форма на нелоялна конкуренция, която дава възможност за експлоатация и социално напрежение.

Каква е вашата позиция – има ли дискриминация в Кипър спрямо гражданите на ЕС? В условията на високата безработица все повече български работници се оплакват от неправомерни съкращения, от нежелание да бъдат наети на работа, от по-ниски заплати в сравнение с кипърските им колеги.

Тук има няколко конфликтни въпроса. Кипърците се оплакват, че бизнесът наема твърде много граждани на ЕС, в случая говорим за българите, които се съгласяват на по-ниски заплати и затова кипърците губят работните си места. Българите се оплакват от по-ниски заплати, но, ако те не са по-ниски, работодателят няма да има интерес да ги наеме.

Това, което ние ще направим, е да прилагаме строго законите и, както вече казах, не правим и няма да правим разлика между гражданите на ЕС. Ще изискваме спазване на закона – да има регистрирана заетост. Така ще направим безполезна нелоялната практика да се наемат хора с по-ниски заплати. Ако ние атакуваме недекларираната заетост, тогава ще създадем ситуация на лоялност и ще защитим пазара. Най-важното е да върнем икономиката на пътя на развитието и да намалим безработицата. В противен случай оплакванията ще продължат.

В предизборната кампания се разпространи мнението, че, ако спечелите избори, политиката ви ще е чужденците да напуснат Кипър. Българите, макар и граждани на ЕС, са чужденци тук.

Българите и румънците не са от трети страни, те са граждани на ЕС. ДИСИ е проевропейска партия и ние искаме Кипър да бъде много отговорен член на Съюза. Българските граждани се радват в Кипър на права, дадени им от законите на ЕС и тези права ще бъдат уважавани. Но аз искам отново да подчертая, че също така те имат отговорности и задължения според законите. Това е, което ние искаме в отговор – да се спазват законите.

И още нещо. Не ДИСИ и г-н Анастисиадис са тези, които се опитват да хвърлят вината за проблемите в икономиката върху работниците от трети страни и дори от страните-членки на ЕС. Това е сегашното правителство, което се опитва да се скрие по този начин. Ние не смятаме, че свободното движение на хора създаде нашите икономически проблеми. Кипър е член на ЕС 5 – 6 години преди да се изправи срещу икономическите трудности и нарастващата безработица, така че не това е причината за тях. Грешните политики доведоха до тази ситуация.

Съгласен ли сте, че има и се активизират ксенофобски настроения в кипърското общество?

Винаги, когато има трудна икономическа ситуация, независимо в коя част на света, с нея следват социални проблеми. Аз няма да кажа, че това не е проблем. Тревожи ни тенденцията към екстремни реакции. Ксенофобските реакции трябва да бъдат предмет на загриженост за всички нас. Ние не можем да се крием в пясъка, ние трябва да бъдем бдителни, внимателни и да знаем, че трябва да имаме хора на водещи позиции – лидери в политиката, бизнеса, икономиката, медиите, за да се съпротивляваме на тенденцията към екстремизъм и ксенофобия.

Аз не искам да преувеличавам проблема. Ние сме отворено общество и фактът, че толкова много не-кипърци са избрали да живеят и да работят тук със своите семейства, е положителен знак, че Кипър не е враждебна страна. Но това не означава, че, както и другаде в ЕС, тук няма реакции, отношение, които не са присъщи на демократичното общество.

В началото на разговора ни казахте, че сте оптимист, но все пак в какви срокове виждате подобряване на живота в Кипър?

Ние ще имаме трудни следващи едва или две години, дори, ако спечелим изборите. Ние никога не сме обещавали лесни решения. Не вярваме, че такива обещания, които са популизъм, предлагат решения. Ние знаем, че ни предстоят тежки времена и тежка работа, но сме оптимисти, че с такава истинска работа и отдаденост тези по-добри дни ще дойдат, рано или късно.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.