До € 67 000 годишно, финансова помощ за вестници в Кипър

От € 8 000 до € 67 000 на финансова помощ имат право всички печатни медии като годишна подкрепа за три поредни години в рамките на медиен план подготвен от Службата за Преса и информация в Кипър.

В плана за поддръжка на печатни медии могат да се включат всички седмични и всекидневни издания, в които работят най-малко 5 квалифицирани журналисти членове на Съюза на кипърските журналисти. Освен това медиите трябва да са регистрирани в Службата за Преса и информация (Пио) на Република Кипър.

Подадените заявления ще бъдат разгледани и одобрени, в зависимост от необходимите критерии.

Финансовата помощ, която ще получат одобрените е от 8 000 до 67 000 евро.

Освен това се предвижда и финансова подкрепа от  3 000 € за всеки пазарен ден в седмицата за одобрени всекидневници.

Годишната субсидия се изчислява въз основа на броя на дните, през които вестникът е на пазара през седмицата.

В същото време вестниците имат право на «1 000€ за всеки квалифициран журналист, който е член на Съюза на журналистите, като субсидия в размер на работната му заплата.“

Той трябва да е работил през последните две години в издателството и да получава месечно възнаграждение поне 1 000 евро.

Молбите за финансова субсидия се приемат до 11 септември, като одобрените ще получат финансовата помощ до края на годината.

Планът е предназначен единствено за печатни медии, а не за електронни като целта е да се подпомогнат реалните нужди на печатните издания.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.