ПРИЧИНАТА ЗА СТОПАНСКА КРИЗА В ГЪРЦИЯ

Иван Митев – икономист

 

Дискусиите за особено важната причина за развитие на стопанска криза в Гърция през XXI-и век продължават.
Най-важната от тях е тази, която търси верния отговор на въпроса:

При стопанската ситуация в Гърция съществуват две възможности:
Сегашното гръцко „Държавно финансово управление” (ДФУ) е
(1) „годно” или (2) „НЕПРИГОДНО”
за качества на ползвано евро.

Възможният верен отговор е „Теза №1” или „Теза №2”.

1/ При (за първи път в света) изследване на този изключително важен световен стопански проблем се установи, че е вярна „Теза №2”.
Практиката потвърждава, че поради НЕПРИГОДНОСТ на сегашно гръцко ДФУ спрямо качества на ползвано евро се развиват диспропорции и (за достатъчно време) стопанска криза в Гърция.

Идентична държавна финансова грешка при други страни (Исландия, Португалия, Испания, Унгария, Италия) също е особено важна причина за сегашна тяхна криза.
Всеки който точно изследва „Съответствие на гръцко ДФУ, спрямо ползвано евро” ще получи представяните резултати, които са „изненадващи” за специалисти, които досега не се замисляха кой е правилния отговор на този въпрос.

2/ Разкрито е, че при запазено НЕСЪОТВЕТСТВИЕ на гръцко ДФУ спрямо качества на ползвано евро не е възможно успешно преодоляване на стопанска криза и независимо от волята на човека (за достатъчно време) ще се достигне до извратен пазарен развой за разрешаване на сегашни трудности чрез европейска хиперинфлация.

3/ Гръцкото ДФУ ще съответства на качества на ползвано евро само при осъществено функционално усъвършенствуване, което да го направи ГОДНО за евро.
Постигнатите научни резултати за възможно полезно подобрение на гръцко ДФУ са публикувани, общодостъпни и възможни за полезна употреба.

Всеки има право на свое поведение за осъзнаване правилността на „Теза №2”.
Управленските трудности в Гърция са разбираеми и е възможно полезно решение, след което бързо ще се забрави, че е имало криза.

Стопанската криза в Гърция се развива тъй като (при мълчаливо поведение от европейски и световни експерти) гръцкото правителство прилага утопична управленска идея, която се материализира в конкретна нейна държавна финансова грешка и сегашното гръцко ДФУ е НЕПРИГОДНО за евро.
Посочената държавна финансова непълноценност се допуска за първи път в света през 1716 г. Същата е означена с името на нейния инициатор като „Грешка на Джон Лоу”.
Гръцкият финансов недъг съществува, защото не е налично съобразяване с качества на ползвано евро и това поведение подсигури развитие на диспропорции и (при достатъчно време) криза с болезнени щети за гръцките участници в стопански живот.

Под влияние на доскоро неразкрита грешна финансова политика гръцкото правителство е с ненужно намалени приходи и със сравнително завишени задължения, които сега болезнено се компенсират с повишени данъци и прекратяване на полезни държавни разходи.

По произход световната стопанска криза през XXI-и век (в т. ч. гръцката) е проста криза, защото е поради наличие на само една особено важна причина.
Необходимо е сегашната държавна финансова грешка да се прекрати и световната стопанска криза ще е успешно ликвидирана.

До 24 часа след като сегашното правителство на Гърция неутрализира наследеното непълноценно управленско поведение като подобри своето ДФУ, което да стане ГОДНО за стопанство с евро – настоящата гръцка стопанска криза ще е премахната.

С подобреното си финансово управление гръцкото правителство ще е с със сравнително намалени (никому ненужни) държавни разходи и с допълнителни неданъчни приходи.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето ДФУ и същото е ГОДНО за евро – сега гръцката държава щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и нейни кредитори няма да понасят болезнени щети за над 100 милиарда евро.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.