Исторически ден: Кипър, Гърция и Египет поемат енергийната сигурност в Средиземноморието

Кипър, Гърция и Египет засилват политическото и икономическото си сътрудничество, с което ще допринесат за укрепване на сигурността и[…]

Read more