tazamobile
IMF-debt-collection-agency

Важно: ОБЩОПРИЕТИ ПРАВИЛА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЕНСИИ

За всички граждани от 28-те държави, членуващи в Европейския съюз се прилагат еднакви директиви, свързани с правото им на пенсиониране. Това са Директива № 883/2004 и допълващата я Директива №987/2009 на Съвета за координация на системите за социална сигурност. С […]

Continue Reading...
Регистрацията на МПС в Гърция-Български новини-Срокът за регистрация е шест месеца

Важна информация относно регистрацията на МПС в Гърция

Регистриране на моторни превозни средства, собственост на постоянно пребиваващи български граждани на територията на Гърция. Съгласно действащите правила в Европейския съюз всяко лице е длъжно да регистрира своето превозно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КИПЪРСКИ И ГРЪЦКИ СТАЖ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КИПЪРСКИ И ГРЪЦКИ СТАЖ

СПЕЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ Какви документи от Кипър или Гърция изисква и признава българският Национален осигурителен институт за отпускане на пенсия на българи, работили на

d

Солидарна помощ от 200 евро за социално слаби в Гърция

Солидарна помощ от 200 евро ще получат социално слабите граждани в Гърция, съобщават от Центъра за обслужване на българи в Атина. Сумата ще бъде платена март 2017. За единично домакинство сумата е 200

а

Важно! Удостоверението за семейно положение за чужбина се легализира и в общината по издаване

Зачестиха случаите, в които българи се бъркат дълбоко в джоба поради незнание или некомпетентност от страна на самозвани съветници в Гърция, сигнализират от Центъра за обслужване на българи в Атина,

noi-3

НОИ: Как се получава наследствена пенсия след работа в чужбина и България

Прехвърлянето на осигурителни права за получаването на наследствена пенсия от съпруга /съпругата/ или детето на починал български гражданин, когато той е работил и в страна-членка на Европейския съюз,

а

КАК ДА ОПРАВИМ ИМЕНАТА В КИПЪРСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ АКТ ЗА РАЖДАНЕ?

Много читатели ни зададоха въпроси от компетенциите на българското посолство и специално на Консулската служба, свързани с правата им на български граждани в чужбина, различни административни процедури и

а

При смърт на българин в чужбина, какво правим в България

Смъртен случай с български гражданин в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лице в България. За целта са необходими оригиналният смъртен акт или заверен препис

а

Отпада заверката на документи за друга държава от ЕС

Европейският парламент прие регламент, който има за цел да намали разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС, съобщиха от

noi-nov

НОИ: Как се обжалва разпореждане за пенсия при стаж в България и ЕС?

Каква е процедурата за обжалване на решение за пенсия при стаж от България и чужбина /страна-членка на ЕС/? Къде и как се обжалва то? Все повече въпроси, свързани с

Пенсиониране със стаж от ЕС и България: каква е процедурата

Пенсиониране със стаж от ЕС и България: каква е процедурата

Специална консултация от Националния осигурителен институт в България Процедурите за пенсиониране на българи, работили в родината и в други страни-членки на Европейския съюз, изискванията при подаването на документите