tazamobile

Контакти

Контакт с екипа на в-к.“Български новини“ ISSN 1311-4026.

Сайтът е собственост на фирма „Ализар прес“ Еоод. Мол Бойка Атанасова Жегова.

България – тел 00359 895 7777 36

Гърция –  тел 0030 6937 203433

e-mail: newsbge@gmail.com, alizarpress@gmail.com