tazamobile
Гърция, Кипър и Испания с най-голям ръст на безработни

Гърция, Кипър и Испания с най-голям ръст на безработни

През 2012 г. с най-висок темп безработицата е нараствала в три страни от Европейския съюз – Гърция, Кипър и Испания, сочат данните за изминалата година, които оповести Евростат. За