tazamobile
Гърция, Кипър и Испания с най-голям ръст на безработни

Гърция, Кипър и Испания с най-голям ръст на безработни

През 2012 г. с най-висок темп безработицата е нараствала в три страни от Европейския съюз – Гърция, Кипър и Испания, сочат данните за изминалата година, които оповести Евростат. За

КИПЪР: СХЕМА ЗА ИЗМАМИ С ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПРИ БЕЗРАБОТИЦА

Как да получите специалното обезщетение /плеоназмос/ в Кипър

РАБОТНИЦИТЕ СА ЗАЩИТЕНИ ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА Над 4000 фирми в Кипър са били закрити през миналата година, сега всяка седмица бизнеса си спират 3 - 4 компании, сочат данните на