tazamobile

Европейският парламент иска удължаване на отпуска по майчинство

Съветът на министрите на ЕС да възобнови преговорите по проекта на директива относно отпуска по майчинство, призова по време на първата си сесия Европейският парламент. Плановете на Европейската комисия