tazamobile

Карнавалът в Гърция пренебрегна времето, не кризата

Група, състояща се от „Разгневени” започна своето шествие в Патра, където и тази година привлече десетки хиляди хора. Отсъстваха политиците. Прояви имаше в цялата страна. Десетки хиляди участници

Цяла Гърция е в ритъма на карнавала

Кулминацията на карнавала е близо и цяла Гърция е обзета от неговия ритъм. Патра, Ксанти и Ретимнос са готови да приемат хилядите участници, които ще привлекат хората на