tazamobile
Константина Кунева

Трагедията с Константина Кунева

Днес 5 февруари 2013 година, като случай на трудова злополука се разглежда делото на Константина Кунева, която бе залята с киселина през Декември 2008 година. Година по-късно майка

Днес разглеждат делото на Константина Кунева

Днес разглеждат делото на Константина Кунева

В Едночленния Окръжен съд на Пирея днес като случай на трудова злополука се разглежда делото на Константина Кунева, която бе залята с киселина през Декември 2008 година. Синдикалната