tazamobile
НОВИ РАЗМЕРИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В КИПЪР

ПОНИЖЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА КИПЪР, НО СЕ ОЧАКВА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Рейтинговата агенция Мудис понижи рейтинга на Кипър с 3 степени поради растящия натиск от страна на банките към правителството за рекапитализация. От агенцията обаче не предвиждат, че през 2013