tazamobile
КАК ДА УРЕДИТЕ ЗДРАВНИТЕ СИ ОСИГУРОВКИ В БЪЛГАРИЯ? - newsbg.eu

КАК ДА УРЕДИТЕ ЗДРАВНИТЕ СИ ОСИГУРОВКИ В БЪЛГАРИЯ?

СПЕЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:  Ако сте заминали за Кипър или Гърция след 1 януари 2007 г. – датата на приемането на България в Европейския съюз, и