tazamobile
36% е „сивата” икономика в Гърция с недеклариран труд основно от нелегални имигранти

36% е „сивата” икономика в Гърция с недеклариран труд основно от нелегални имигранти

36% достигна недекларирания труд в сектора на сивата икономика като  в някои райони в Гърция достига и до 44%. 42% от неосигурените работници са чужденци без документи за