tazamobile
БЪЛГАРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ЗАЩИТА ОТ ОМБУДСМАНА НА КИПЪР

БЪЛГАРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ЗАЩИТА ОТ ОМБУДСМАНА НА КИПЪР

СПЕЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК БРАНИСЛАВА БОБАНАЦ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОМБУДСМАНЪТ? Институцията на Омбудсмана е създадена и работи в Кипър от 1991 г. От май 2004 г. към него са и