tazamobile
bebe-2

Европейският парламент иска удължаване на отпуска по майчинство

Съветът на министрите на ЕС да възобнови преговорите по проекта на директива относно отпуска по майчинство, призова по време на първата си сесия Европейският парламент. Плановете на Европейската комисия