tazamobile

Гърция ще използва процедурите на ЮНЕСКО за Партенона

„Ние решихме да не се обръщаме към съда, а първо да изчерпим всички възможности с помощта на организацията ЮНЕСКО, поддържаща гръцкият призив за връщане на мраморните статуи и