tazamobile

Започва изплащане на помощи от ИКА в Гърция

От 14 Октомври (понеделник) до 2 Декември ще се подават по електронен път молбите до ОАЕД за изплащането на специалното сезонно обезщетение - помощ за някои професии. На специалната