tazamobile
Фън шуй разглежда домът и работното място като живи организми намиращи се в хармония с вас или в противоречие

Фън шуй-магия за дома

В Хонконг се издига сградата на "Банка Китай". Сграда като всяка друга, но от съседните здания постоянно постъпвали оплаквания, съвършено неразбираеми за нашето европейско мислене. А съседите на