tazamobile

Постоянен данък за банките в Кипър

С такса от 0,095% ще бъдат обложени местните и чуждите влогове за 2011 и 2012 година в банките с цел събирането на 60 милиона евро годишно. Предложението на